header-img

Solcelleanlæg

I visse tilfælde skal du have en tilladelse fra kommunen til at opsætte dit solcelleanlæg. Det afhænger af, hvordan anlægget monteres på taget. Følg nedenstående vejledning for at se, om dit anlæg kræver en byggetilladelse og eventuelt en landzonetilladelse.
 

Hvordan monteres solcelleanlægget?

A: Anlægget monteres  fladt på taget  *)
B: Anlægget opsættes på stativ eller tracker

*) Vælg B, hvis anlægget kræver, at tagkonstruktionen skal forstærkes.
Pil A   Pil B

Anlæg fladt på tag
Anlægget kræver byggetilladelse, hvis det monteres på en erhvervsbygning (BR10, afsnit 1.3.3). Ansøgning sker digitalt via www.bygogmiljø.dk.  *)

Anlægget kræver ingen byggetilladelse, når det monteres på andre typer af bygninger. Du skal under alle omstændigheder selv undersøge, om anlægget er i strid med en eventuel lokalplan. Der kan fx være forbud mod at benytte blanke eller reflekterende materialer.
www.lolland.dk/webgis kan du se, om der er lokalplan for dit område.

 

*) Ligger din ejendom i landzone, skal du have en landzonetilladelse. På www.lolland.dk/webgis kan du se, om din ejendom ligger i landzone.

 

Anlæg på stativ ell. tracker

Hvilken type af bygning monteres anlægget på?

C: Garage, carport, mindre bygning, enfamiliehus, sommerhus, sammenbygget enfamiliehus, avls- og driftsbygning, ukompliceret industri- og lager (BR10, afsnit 1.5, 1.6, 1.3.1 og 1.3.2)

D: Øvrig bebyggelse (BR10, afsnit 1.3.3)

  Pil C   Pil D
 

Bygning under pkt. 1.3.1 eller 1.3.2
Du skal undersøge, om byggeretten overholdes mht. bebyggelsesprocent, etageantal, højde- og afstandsforhold, som det fremgår af BR10, kap. 2.2.

Ligger din ejendom i landzone, skal du have en landzonetilladelse. På www.lolland.dk/webgis kan du se, om din ejendom ligger i landzone.

Byggeret overholdes:
Anlægget kræver ingen byggetillad- else, men du skal selv undersøge, om anlægget er i strid med en eventuel lokalplan. Der kan fx være forbud mod at benytte blanke eller reflekterende materialer.
Du kan se på www.lolland.dk/webgis, om der er lokalplan for dit område.

Byggeretten overholdes ikke:
Du skal ansøge om byggetilladelse til at montere solcelleanlægget.
Ansøgning sker digitalt via www.bygogmiljø.dk.

  Bygning under pkt. 1.3.3
Du skal ansøge om byggetilladelse til at montere solcelleanlægget.
Ansøgning sker digitalt via www.bygogmiljø.dk.

Ligger din ejendom i landzone, skal du have en landzonetilladelse. På www.lolland.dk/webgis kan du se, om din ejendom ligger i landzone.

 

Du skal desuden være opmærksom på:

  • krav i eventuelle deklarationer eller byplanvedtægter
  • krav i tilfælde af at din ejendom er bevaringsværdig eller fredet
  • indberetning af anlæg til BBR-myndighed

Et solcelleanlæg bør placeres med samme hældning som taget eller som en integreret del af tagbelægningen. Sørg samtidig for en harmonisk placering på taget, så der tages hensyn til kviste, tagvinduer, skorstene mv. og husets generelle fremtræden. 


Du bør desuden undersøge, om dit tag er bygget til at kunne modstå den ekstra vægt af et solcelleanlæg.

 

Hvis anlægget skal opsættes i landzone kan det være nødvendigt at søge både landzone- og byggetilladelse.


Krav til ansøgningsmateriale

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

Tegninger der viser:

  • Placering af solcelleanlægget
  • Afstand til skel
  • Totalhøjde over terræn
  • Størrelse af anlægget (m²)

Du kan hente ansøgningsskema til landzonetilladelsen her: Ansøgning om byggetilladelse

Er du i tvivl så kontakt os.

 

Sidst opdateret 25-07-2017