header-img

Affald, afbrænding og genbrug

Affaldsselskabet REFA sørger for håndteringen af affald i Lolland Kommune.

Selvbetjening og information omkring dagrenovation, genbrugspladser og affaldshåndtering i øvrigt kan derfor findes på REFAs hjemmeside.

Lolland Kommunes Affaldsplan kan læses her, mens Lolland Kommunes affaldsregulativer for både husholdninger og virksomheder kan læses hos Energistyrelsen.

Selvbetjening affald og genbrug

Gå til refa.dk

Sidst opdateret 20-12-2018