header-img

Aktivitets- og samværstilbud

jf. lov om Social Service, § 104

Lolland Kommune har aktivitets- og samværstilbud til dig, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med tilbuddet er at give dig som har behov for, og lyst til, socialt samvær og aktiviteter i fællesskab, mulighed for at forbedre og opretholde dine personlige færdigheder samt øget livskvalitet.

Hvis du visiteres til aktivitets- og samværstilbud skal du som udgangspunkt være ude af stand til at indgå i et tilbud om beskyttet beskæftigelse jf. Lov om Social Service § 103.

Aktivitets- og samværstilbud er som udgangspunkt er halvtidstilbud

Hvis du ønsker at søge om aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service § 104 skal du kontakte Visitationen, se nedenfor.

Kontakt Visitator - fysiske og psykiske udviklingshandicap

Team Fysiske og psykiske udviklingshandicap - borgere over 25 år

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, til borgere over 25 år.

Jane  54 67 62 37
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 1-10  
Anitha  54 67 73 02
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 11-22  

 

Elizabeth 54 67 52 60
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 23-31  

 

Kontakt Visitator - Unge mellem 18 og 25 år og Særlig tilrettelagt uddannelse - STU

Visitation til unge mellem 18 og 25 år med sindslidelser, erhvervet hjerneskade, fysiske og psykiske udviklingshandicaps og Særlig tilrettelagt uddannelse - STU. Find din visitator ud fra de første cifre i dit cpr. nummer. Visitatorerne har kontortid alle hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.

Team Unge

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse og Særlig tilrettelagt uddannelse.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling til borgere mellem 18 og 25 år.

Bitten Nielsen 54 67 62 83
Visitation til unge med cpr: 1-7  
Susan Andersen 54 67 62 22
Visitation til unge med cpr: 8-15  
Sidnana Poskovic                                          54 67 62 32
Visitation til unge med cpr: 16-24  
Tine Skytt Nielsen 54 67 62 19
Visitation til unge med cpr: 25-31  
     

Sidst opdateret 19-12-2018