header-img

Aktivitets- og samværstilbud

jf. lov om Social Service, § 104

Lolland Kommune har aktivitets- og samværstilbud til dig, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med tilbuddet er at give dig som har behov for, og lyst til, socialt samvær og aktiviteter i fællesskab, mulighed for at forbedre og opretholde dine personlige færdigheder samt øget livskvalitet.

Hvis du visiteres til aktivitets- og samværstilbud skal du som udgangspunkt være ude af stand til at indgå i et tilbud om beskyttet beskæftigelse jf. Lov om Social Service § 103.

Aktivitets- og samværstilbud er som udgangspunkt er halvtidstilbud

Hvis du ønsker at søge om aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service § 104 skal du kontakte Visitationen, se nedenfor.

Kontakt Visitator - fysiske og psykiske udviklingshandicap

Find din visitator ud fra de første cifre i dit cpr. nummer. Visitatorerne har kontortid alle hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.

Cpr. 1 - 10 Jane Wilkens 54 67 62 37
Cpr. 11 - 26 Mette Straarup Faxholm 54 67 62 28
Cpr. 27 - 31 Brian Guldbæk 54 67 52 60

Kontakt Visitator - Unge mellem 18 og 25 år og Særlig tilrettelagt uddannelse - STU

Visitation til unge mellem 18 og 25 år med sindslidelser, erhvervet hjerneskade, fysiske og psykiske udviklingshandicaps og Særlig tilrettelagt uddannelse - STU. Find din visitator ud fra de første cifre i dit cpr. nummer. Visitatorerne har kontortid alle hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.

Cpr. 1 - 8 Bitten Nielsen 54 67 62 83
Cpr. 9 - 16 Susan Andersen 54 67 62 22
Cpr. 17 - 24 Liselotte Larsen 54 67 52 58
Cpr. 25 - 31 Tine Skytt Nielsen 54 67 62 19

Sidst opdateret 19-12-2016