header-img

Skimmelsvamp

Udseende og levesteder

I naturen er skimmelsvamp en meget udbredt og naturlig svampeart, som er uskadelig. Men hvis der er forekomster af skimmelsvamp i vores ejendomme, kan det påvirke vores helbred. Skimmelsvamp spreder sig gennem luften og har gode muligheder for vækst i fugtige materialer.

Skimmelsvamp viser sig ofte på materialernes overflader som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, der har en lodden overflade. Nogle gange kan det være svære at opdage, hvis de vokser i et meget tyndt lag eller har samme farve, som det sted de vokser. Skimmelsvamp vokser både på overflader af vægge, gulve og lofter, hvor de er lette at se, men også i skjul, hvor de er svære at opdage som fx bag tapetet, i skakte, i krybekældre og utætte samlinger, hvor der er risiko for nedbør, kondensdannelse og optrængning af fugt. Skimmelsvamp kan have en muggen lugt, der gør indeklimaet ubehageligt at være i.

Helbred og bolig

Nogle af de symptomer, som skimmelsvamp kan give på dit helbred, er bl.a. irriterede øjne, næse og luftveje, hoste, hæshed, bihulebetændelse, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Mest udsatte for disse symptomer er de personer, som i forvejen lider af allergi. Dog kan der ved lang tids påvirkning af skimmelsvamp også udvikles allergi hos raske personer.

Skimmelsvamp nedbryder ikke bygningsdele i samme grad, som visse andre typer svampe gør. Til gengæld kan skimmelsvamp give grimme og ildelugtende misfarvninger i boligens overflader, som er svære at fjerne igen.

Ansvar

Hvis du ejer din bolig, er du alene ansvarlig for bekæmpelse af skimmelsvamp. Hvis du derimod bor til leje, og du bliver opmærksom på vækst af skimmelsvamp i din bolig, skal du kontakte udlejeren/ejeren for at få undersøgt problemet nærmere. Typisk vil udlejeren/ejeren besigtige boligen, hvorefter denne tager stilling til, om der skal foretages yderligere tekniske undersøgelser.

I mange tilfælde skyldes forekomst af skimmelsvamp i boliger en kombination af forkert brug af boligen og fejl i bygningens klimaskærm (dvs. tag, ydervægge, vinduer og gulvkonstruktion mod jorden). Men i første omgang må du og udlejer/ejer finde ud af, om det er dine nuværende brugsvaner af boligen, der får skimmelsvamp til at trives.

Hvis et angreb af skimmelsvamp er opstået, fordi boligen benyttes forkert, fx at du varmer for lidt op, lufter for lidt ud, tørrer tøj indendørs osv., så er det dig, der har ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Hvis angrebet af skimmelsvamp ikke skyldes forkert brug af boligen, men udelukkende skyldes fejl i bygningens klimaskærm, så har udlejeren/ejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvampen.

Hvis udlejeren/ejeren er blevet gjort opmærksom på forekomst af skimmelsvamp i boligen, men denne part ikke følger op på din henvendelse inden for en rimelig tid, eller hvis du er uenig i dennes vurdering til løsning omkring problemet, så har du mulighed for at henvende dig til Teknik- og Miljømyndighed.

Forebyg skimmelsvamp

Hold et tørt og sundt indeklima i din bolig

 • Luft ud hver dag, gerne med gennemtræk, mindst 2 gange om dagen i 10 minutter.
 • Hold friskluftventiler åbne. Hold dem rengjorte for snavs, så der er luftcirkulation.
 • Kontroller, at den mekaniske ventilation fungerer ordentligt døgnet rundt. Dette kan gøres ved at teste, om ventilationsudsugningen suger stærkt nok til at holde ét stykke A4 papir oppe.
 • Luk døren til baderummet, når du er i bad. Tør vægge og gulv af og luft grundigt ud, når du er færdig med at bade.
 • Brug emhætte, når du laver mad. Sørg for, at filteret i emhætten er rent, så damp suges effektivt ud.
 • Tør ikke tøj indendørs. Hæng det i stedet ud i det fri på tørresnor eller hæng det op i et ventileret tørrerum. Alternativt kan kondenstørretumbler eller tørretumbler med udtræk til det fri også anvendes.
 • Hold rumtemperaturen på 18 grader eller derover. Hold samme temperatur i alle rum, også i soverum og i andre rum som kun benyttes af og til.
 • Hold altid øje med tegn på fugt, mug og skimmelsvampe – fx brune pletter på vægge og ved vinduer.
 • Sæt ikke møbler direkte op ad kolde ydervægge.
 • Få lavet vandskader omgående.
 • Som ejer skal man endvidere sikre, at klimaskjold er tæt, samt at bygningens dele er tørre og i god stand, og at der er gode ventilationsforhold omkring dem, da dette gør det sværere for skimmelsvamp at udvikle sig.

Bekæmp skimmelsvamp

Hvis der er skimmelsvamp i din bolig, skal du benytte følgende fremgangsmåde for effektivt at fjerne det:

 1. Find årsagen til, at der er opstået skimmelsvamp.
 2. Fjern årsagen.
 3. Fjern skimmelsvampene. Dette kan du i nogle tilfælde blot gøre ved at vaske dem af med Klorin eller Rodalon.
 4. Reparer eventuelle skader, som skimmelsvampen har forvoldt.
 5. Kontrol – Hold øje med, at skimmelsvamp ikke kommer igen.

Mere om skimmelsvamp

Du kan finde gode råd til at undgå skimmelsvamp og til at bekæmpe det på www.skimmel.dk, ligesom du kan se mere i pjecerne "Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig - information til dig der bor i privat udlejningsbyggeri" og Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig – Information til dig, der bor i en almen bolig. Hvis du eller din udlejer selv har forsøgt ovennævnte fremgangsmåde uden held, har du mulighed for at benytte Lolland Kommunes klageskema. Vi oplever desværre et stigende antal af denne type sager, så der kan til tider være en lang sagsbehandlingstid, da sagerne ofte også er komplicerede. Når du henvender dig til kommunen, vil vi bede dig om en redegørelse af problemets omfang og vedlægge billeddokumentation. Derefter vil vi sagsbehandle efter reglerne i bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Sidst opdateret 22-05-2017