header-img

Pulje til landsbyfornyelse - Nedrivning og istandsættelse

Lolland Kommune har fået 8,6 mio. kr. i rammetildeling fra den nye landsbyfornyelsespulje af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Puljen er bundet op ad reglerne i byfornyelsesloven og erstatter den tidligere indsatspulje, som Lolland Kommune benyttede til at nedrive nedslidte boliger.  
Puljemidlerne kan alene anvendes til aktiviteter i byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land.

Lolland Kommune har valgt at forsætte den hidtidige boligsociale indsats og ønsker derfor fortsat at reducere den nuværende boligmasse, hvor vi pt. har omkring 3.500 tomme boliger i kommunen. Derudover er der mulighed for, at kommunen kan yde støtte til visse typer istandsættelser.

Lolland Kommune prioriterer og yder tilskud til følgende aktiviteter:

  • Nedrivning af ubeboede og nedslidte boliger
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning
  • Frivillig nedrivning af private, skæmmende erhvervsbygninger, hvor erhverv er ophørt, til gene for byens fysiske miljø (alene muligt i mindre byer)
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme (alene ¼ af udgiften kan støttes, mens ejer skal betale resten af udgiften)
  • Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger for at afhjælpe kondemnable forhold og primært til at istandsætte klimaskærm *)
  • Istandsættelse af forsamlingshuse, primært klimaskærm.

*) En forudsætning er, at ejendommen bebos helårs af ejer, og at ejendommen er opført før 1960 og væsentligt nedslidt.

For yderligere henvendelser kan administrationen (Byggeri og Ejendomme) kontaktes via tmm@lolland.dk

Sidst opdateret 16-01-2017