header-img

Problemer i boligen

Her kan du finde sider om:


Privat udlejningsejendom

Som lejer har du mulighed for at få professionel hjælp fra en boligsocial medarbejder til at gennemgå en privat udlejningsejendom, så du er sikret ordentlige boligforhold.


Skimmelsvamp

Skimmelsvampe i boligen kan gøre mennesker syge. Her kan du læse mere om skimmelsvampene, hvad årsagerne er til, at de er i boligen, og hvordan du fjerner dem.


Nedrivning

Der er ca. 3.500 tomme og tiloversblevne boliger i Lolland Kommune. Kommunen arbejder på at reducere antallet ved tilbud om frivillig nedrivning, opkøb til nedrivning og kondemnering.


Nedrivningspulje

Lolland Kommune har fået 8,6 mio. kr. i rammetildeling fra den nye landsbyfornyelsespulje af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Puljemidlerne skal primært anvendes til opkøb og nedrivning af skæmmende boliger.


Klager over boligen

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når du vil klage over en faldefærdig bolig, eller hvis du bor i en lejebolig og er plaget af fugt og måske skimmelsvamp. 


Tilstoppet kloak

Som husejer er det dit ansvar at holde afløbssystemet i orden og få repareret kloakrørene, hvis de stopper til, eller der opstår brud.


Skadedyr

Få gode råd og hjælp til, hvordan du slipper af med skadedyr som fx mus, rotter, dræbersnegle, parasitter på dyr og mennesker, hvepse og bier.


Jordforurening

Kortlægning af jordforurening bliver administreret af de enkelte regioner. På Region Sjællands oversigtskort kan du se, om din grund er registreret som forurenet eller muligt forurenet.


 

Sidst opdateret 27-03-2018