header-img

Nedrivning og renovering

Byggeri som kræver en nedrivningstilladelse

Planlægger du at nedrive et byggeri, skal du være opmærksom på, at det kan kræve en tilladelse fra kommunen, før du må starte nedrivningen. Der skal eksempelvis nedrivningstilladelse til enfamiliehuse, sommerhuse, annekser, avls- og driftsbygninger, industri- og lagerbygninger og integrerede garager.
Ansøgning om nedrivningstilladelse skal indsendes via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø

Byggeri som ikke kræver en nedrivningstilladelse

Garager, carporte, udhuse og overdækninger, udhuse og lignende bygninger (sekundære bygninger) i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse kan nedrives uden tilladelse.
Selvom nedrivningen ikke kræver en tilladelse, skal det meddeles til BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Der gælder særlige regler i forhold til nedrivning eller renovering af bygninger, der er bevaringsværdige eller fredede. En oversigt over fredede og bevaringsværdige bygninger kan ses på Lolland Kommunes kort.
Læs mere om bevaringsværdige bygninger på kommunens hjemmeside.

Håndtering af affald

Hvis du skal nedrive eller renovere en bygning eller et anlæg på over 10 m², eller hvis der fremkommer mere end 1 ton byggeaffald, skal det anmeldes til kommunen.
Hvis bygningen samtidig er fra perioden 1950-1977, skal der også screenes for PCB-holdigt materiale.
Læs mere om affaldshåndtering på kommunens hjemmeside.

Støv og støj

Hvis din planlagte nedrivning eller renovering vil medføre støv eller støj, skal det anmeldes til kommunen inden projektet startes.
Læs mere om støv og støj på kommunens hjemmeside.

Tilskud til nedrivning og istandsættelse

Lolland Kommune giver tilskud til nedrivning af nedslidte boliger i byer med færre end 5.000 indbyggere og i det åbne land samt tilskud til visse istandsættelser.
Tilskuddet udbetales fra Pulje til landsbyfornyelse.
Læs mere om tilskudsmulighederne på kommunens hjemmeside.  

Sidst opdateret 20-10-2017