header-img

Info om din bolig

Her finder du sider om


BBR-meddelelse

Er der fejl i din BBR-meddelelse, skal du som ejer sørge for, at de bliver rettet. Du har pligt til at melde alle ændringer, du foretager på din ejendom til Bygnings- og Boligregistret (BBR).


Hegn og skel

Der gælder ret klare regler for opsætning og udformning af hegn, men du skal blive enig med din nabo. Er det ikke muligt, kan kommunens hegnssyn indkaldes til at afgøre sagen.


Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem og bestemmer bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.


Kort, luftfotos og tegninger

På Lolland Kommunes digitale kort finder du mange nyttige oplysninger. Du kan også få tilsendt kopi af de tegninger, som kommunen har liggende i byggesagsarkivet.


Skorstensfejning

Hvis du har en mindre skorsten, som er tilsluttet enten et oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, er det lovpligtigt at få den undersøgt og renset mindst en gang om året.


Bevaringsværdige bygninger

Hvis din bygning er bevaringsværdig, skal du måske tage særlige hensyn når du bygger om.


Ejendomsdatarapport

Indeholder oplysninger om ejendomme, samlet fra en lang række offentlige myndigheder. Ved bestilling af ejendomsdatarapporten skal du betale et gebyr.


 

Sidst opdateret 28-06-2017