header-img

Ejendomsskat

Som ejer af en ejendom skal du betale ejendomsskat.

På ejendomsskattebilletten opkræves grundskyld til kommunen, rottebekæmpelse, pumpebidrag og vejbelysning.

Er du tilmeldt Digital Post fra det offentlige, modtager du ikke ejendomsskattebilletten eller indbetalingskort i papirudgave.

Grundlag for beregning af ejendomsskatten er grundværdien.

Betaling

Ejendomsskatten betales i 2 årlige rater, 1. rate skal betales senest den 5. januar og 2. rate skal betales senest 5. juli.

Indbetalingskortet udsendes 14 dage før forfaldsdato, hvis du ikke har tilmeldt ejendommen til betalingsservice.

Ved for sen betaling skal der betales renter. Renter beregnes fra forfald med 0,4 % pr. måned. Skal der rykkes for betalingen, opkræves et gebyr på kr. 250,00

Grundskyldpromillen for 2017 er 33,09 o/oo

Ejerskifte

Da der er elektronisk tinglysning af skøde, vil kommunen automatisk få besked om salg af ejendommen.

Ved ejerskifte vil ny ejer få udskrevet ejendomsskattebilletten samt indbetalingskort på forfalden gæld, da ejendomsskat følger ejendommen og ikke ejeren.

Køber og sælger skal selv lave refusionsopgørelse på ejendomsskat.

Tilmeldingen til betalingsservice vil altid blive slettet ved ejerskifte.

 

 

 

Sidst opdateret 19-01-2017