header-img

Hvornår kræver det byggetilladelse at udnytte en tagetage?

Beskrivelse af regler for ejendomme opført før 1976:

  • Hvis der ikke er registreret udnyttelig tagetage på ejendommen kræver det byggesagsbehandling at udnytte tagetagen
  • Hvis der er registreret udnyttelig tagetage på ejendommen, skal det undersøges om forholdet har været behandlet i en byggesag efter 1976.
  • Hvis forholdet har været behandlet efter 1976, vil tagetagen kunne udnyttes uden byggesagsbehandling – men ejer har selv ansvar for at overholde kravene i bygningsreglementet.
  • Hvis forholdet ikke har været behandlet i en byggesag efter 1976, kræver det byggesagsbehandling at udnytte tagetagen.

Beskrivelse af regler for ejendomme opført efter 1976:

  • Hvis tagetagen ikke er registreret som udnyttelig, kræver det byggesagsbehandling af udnytte tagetagen.
  • Hvis der er registreret udnyttelig tagetage på ejendommen, kræver det ikke byggesagsbehandling at udnytte tagetagen. Men ejer har selv ansvar for at overholde gældende krav i bygningsreglementet.

Som ejer skal du i øvrigt være opmærksom på, at der uden væsentlige forandringer skal kunne indrettes beboelsesrum med en tilfredsstillende loftshøjde, for at en tagetage kan betegnes som udnyttelig. Kravet anses for opfyldt, hvis der kan etableres en fri loftshøjde på min. 2,3 m over mindst 3,5 m² af gulvarealet (BR15 kap. 3.3.1 stk. 6 – vejledningstekst).

Sidst opdateret 25-01-2018