header-img

Telte og andre transportable konstruktioner

Samt camping-, festival- og salgsområder

En transportabel konstruktion er en flytbar konstruktion, som iht. byggeloven ”gøres til genstand for bygningsmæssig brug”, dvs. at konstruktionen kan anvendes på samme måde som bygninger eller andre permanente konstruktioner.

Det kan f.eks. være telte og scener, der anvendes til private fester, firmafester, sportsstævner, koncerter, cirkusforestillinger, byfester, midlertidige lagerpladser og arbejdspladser for en virksomhed.

Konstruktionerne er omfattet af bygningsreglementet, BR15. Den 1. jan. 2015 blev bygningsreglementet ændret, og en ny certificeringsordning for opsætning og brug af telte og transportable konstruktioner trådte i kraft på samme tidspunkt. Certificeringsordningen medfører, at de, der ejer en transportabel konstruktion, selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles ved opstilling.

Du skal være opmærksom på, at telte, der anvendes til flere end 150 personer også er omfattet af Driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte, jf. beredskabsloven, uanset om de er certificeret eller ej.

Det betyder, at såfremt du ønsker at opstille en transportabel konstruktion, der er certificeret efter de nye regler, så kan den opstilles, uden at du skal søge kommunen om byggetilladelse.

Det betyder ligeledes, at hvis konstruktionen ikke er certificeret, så skal du søge om byggetilladelse i kommunen.

Både konstruktioner, der anvendes til mange former for arrangementer, og konstruktioner til erhvervsbrug er omfattet.

Det fremgår af Bilag 2 i bygningsreglementet, hvilke konstruktioner der er omfattet.

Eksempel: Hvis du låner/lejer et telt på 65 m² til afholdelse af firmafest for dine medarbejdere, skal du søge byggetilladelse eller sørge for, at teltet er certificeret.

Eksempel: Hvis du skal opstille en scene, der er mere end 1 m høj, skal du søge om byggetilladelse eller sørge for, at konstruktionen er certificeret.

Der kan være konstruktioner til privat brug, der er undtaget og ligeledes konstruktioner af en meget lille størrelse/højde.

Bilag 2 i bygningsreglementet beskriver nærmere, hvilke konstruktioner der er undtaget.

Eksempel: Hvis du låner/lejer et telt på under 50 m² til din fødselsdagsfest, kan du opstille teltet uden en byggetilladelse og uden et certifikat.

Eksempel: Hvis du ejer et telt, som skal stilles op til din private familiefest, hvor under 150 personer skal deltage., skal du hverken søge byggetilladelse eller have teltet certificeret.

Hvis konstruktionen skal opstilles længere tid end 6 uger på samme placering, så vil den blive betragtet som en permanent konstruktion, og der skal altid søges om byggetilladelse.

Det er kun den, der ejer en konstruktion, der kan få den certificeret.

En certificering foretages af firmaer, der sørger for, at konstruktionen bliver undersøgt og sikrer, at konstruktionen overholder kravene i bygningsreglementet.

Når konstruktionen er certificeret, og lige så længe konstruktionen har et gyldigt certifikat, kan konstruktionen opsættes uden byggetilladelse. Certifikatet erstatter dermed byggetilladelsen.

Læs mere om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Hvis konstruktionen ikke er certificeret, skal der søges en byggetilladelse.

Konstruktionerne er omfattet af bygningsreglementet kap. 1.3.5 og skal overholde bestemmelserne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap 5 (tilgængelighed, konstruktioner og brandforhold) - Bygningsreglement 2015

Alle ansøgninger skal fremsendes til kommunen via den digitale portal Byg og Miljø.

Kræver hverken tilladelse hos Lolland Kommune eller hos Lolland-Falster Brandvæsen.

Du skal søge byggetilladelse på Byg og Miljø.

Der skal til ansøgningen vedlægges dokumentation, der beskriver hvorledes kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap 5 i bygningsreglementet bliver opfyldt.

Kap. 3.2.1 omhandler tilgængelighed. Der skal derfor beskrives noget omkring adgangsforhold for handicappede, dørbredder, niveaufri adgange/udgange, belægninger, belysning osv.

Kap. 4.1-4.3 omhandler konstruktioner. Der skal beskrives noget om fastlæggelse af laster fra vind og personer, dimensionering af konstruktionen, fundamenter, forankring, fastgørelse, osv., der alt sammen kan dokumentere, at konstruktionen kan opstilles sikkert og forsvarligt.

Kap. 5 omhandler brandforhold. Der skal derfor beskrives noget om placering på grunden og placeringen i forhold til andre bygninger/konstruktioner, materialer, overflader, flugtvejene, brandinstallationer, bordopstilling osv.

Dokumentationen, der skal fremsendes, kan være tegninger, beskrivelser, statiske beregninger, jordbundsundersøgelser osv.

Du skal typisk regne med, at det tager 4 uger at behandle din ansøgning. Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at din ansøgning er fyldestgørende. Hvis der mangler noget, kan vi ikke love at kunne meddele tilladelsen inden for 4 uger.

Der bliver opkrævet byggesagsgebyr for behandling af din sag. Læs mere om gebyropkrævning her.

Du skal søge byggetilladelse på Byg og Miljø og ansøge hos Lolland-Falster Brandvæsen.

Der skal til ansøgningen vedlægges dokumentation, der beskriver, hvorledes kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap 5 i bygningsreglementet bliver opfyldt.

Kap. 3.2.1 omhandler tilgængelighed. Der skal derfor beskrives noget omkring adgangsforhold for handicappede, dørbredder, niveaufri adgange/udgange, belægninger, belysning osv.

Kap. 4.1-4.3 omhandler konstruktioner. Der skal derfor beskrives noget om fastlæggelse af laster fra vind og personer, dimensionering af konstruktionen, fundamenter, forankring, fastgørelse, osv., der alt sammen kan dokumentere, at konstruktionen kan opstilles sikkert og forsvarligt.

Kap. 5 omhandler brandforhold. Der skal derfor beskrives noget om placering på grunden og placeringen i forhold til andre bygninger/konstruktioner, materialer, overflader, flugtvejene, brandinstallationer, bordopstilling osv.

Dokumentationen, der skal fremsendes, kan være tegninger, beskrivelser, statiske beregninger, jordbundsundersøgelser osv.

Hvis konstruktionen, du søger om, er et telt med plads til flere end 150 personer, skal du ligeledes vedlægge følgende eller indsende separat ansøgning til brandvæsnet:

  • Pladsfordelingsplan
  • Situationsplan med afstande til andre bygninger/konstruktioner
  • Brand- og evakueringsinstruks
  • Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber.

Du kan læse mere om dette på Lolland-Falster Brandvæsens hjemmeside.

Du skal typisk regne med, at det tager 4 uger at behandle din ansøgning. Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at din ansøgning er fyldestgørende. Hvis der mangler noget, kan vi ikke love at kunne meddele tilladelsen inden for 4 uger.

Der bliver opkrævet byggesagsgebyr for behandling af din sag. Læs mere om gebyropkrævning her.

Du skal ikke søge byggetilladelse, men du skal søge tilladelse hos Lolland-Falsters Brandvæsen.

Dokumentation der skal fremsendes:

  • Pladsfordelingsplan
  • Situationsplan, med afstande til andre bygninger/konstruktioner
  • Brand- og evakueringsinstruks
  • Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber.

Du skal typisk regne med, at det tager 4 uger at behandle din ansøgning. Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at din ansøgning er fyldestgørende. Hvis der mangler noget, kan vi ikke love at kunne meddele tilladelsen inden for 4 uger.

Indretningen af selve pladsen eller områder, der bruges til camping, festival eller andet midlertidigt, skal godkendes efter bestemmelserne i Bygningsreglement 2015's kap. 1.3.6.

Ansøgning om godkendelse skal sendes til kommunen via den digitale portal Byg og Miljø.

Ansøgninger til transportable konstruktioner og camping-, festival- og salgsområder pålægges gebyr efter Lolland Kommunes regler for gebyr på byggesagsområdet.

Sidst opdateret 16-02-2017