header-img

En småbygning er en bygning, som ikke er en del af selve boligen og som ikke må benyttes til beboelse eller længerevarende ophold. Småbygninger kan opdeles i to grupper – småbygninger under 10 m² og småbygninger over 10 m². 

Følgende bygninger tæller som småbygninger:

 • Garage
 • Carport
 • Udhus   *)
 • Redskabsskur/brændeskur
 • Overdækket terrasse
 • Integreret overdækning
 • Drivhus
 • Pavillon eller lysthus

*)  Bemærk, at bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af et landbrug (fx. stald eller lade) betragtes som udhus uanset bygningens størrelse.

Der er flere forhold, der har indflydelse på, om dit byggeri kræver en byggetilladelse, skal anmeldes eller kan opføres helt uden tilladelse. Det afhænger bl.a. antallet af og størrelse på allerede eksisterende småbygninger på grunden, størrelsen af dit planlagte byggeri samt eventuelle lokalplaner og/eller deklarationer.

 

 
EKSEMPEL 1 - GARAGE SOM KAN OPFØRES UDEN TILLADELSE FRA KOMMUNEN
 
 
Eksisterende bygninger:  
A: Parcelhus - 110 m² inkl. integreret overdækn. på 10 m²
B: Småbygning - 10 m²
C: Småbygning - 10 m²
 
Planlagt byggeri:
1: Garage på 25 m²
 
BYGNING AREAL
Småbygninger som ikke medregnes:
     Integreret overdækning A
     Småbygning B

10 m²
10 m²
Småbygning C 10 m²
Planlagt byggeri - Garage 1 25 m²
SAMLET AREAL 35 m²


Da det samlede areal ikke overstiger 35 m², kan småbygning 1 opføres uden tilladelse fra kommunen.

 

EKSEMPEL 2 - GARAGE SOM SKAL ANMELDES
 
 
Eksisterende bygninger:  
A: Parcelhus - 110 m² inkl. integreret overdækn. på 10 m²
B: Småbygning - 20 m²
 
Planlagt byggeri:
1: Garage på 25 m²
 
BYGNING AREAL
     Småbygninger som ikke medregnes:    
     Integreret overdækning A

10 m²
Småbygning B 20 m²
Planlagt byggeri - Garage 1 25 m²
SAMLET AREAL 45 m²


Da det samlede areal overstiger 35 m², men er mindre end 50 m², skal garagen anmeldes til kommunen via Byg og Miljø.

 

EKSEMPEL 3 - GARAGE SOM KRÆVER BYGGETILLADELSE
 
Eksisterende bygninger:  
A: Parcelhus - 110 m²
B: Småbygning - 20 m²
C: Småbygning – 10 m²
 
Planlagt byggeri:
1: Garage på 35 m²
 
BYGNING AREAL
     Småbygninger som ikke medregnes:
     Småbygning C

10 m²
Småbygning B 20 m²
Planlagt byggeri - Garage 1 35 m²
SAMLET AREAL 55 m²


Da det samlede areal overstiger 50 m², kræver garagen en byggetilladelse, som skal søges via Byg og Miljø.

Der gælder følgende regler, hvis du vælger at placere din bygning i skel eller indenfor 2,5 meters afstand fra skel:

 • Bygningen må maksimalt være 2,5 meter høj
 • Der må ikke isættes døre eller vinduer i vægge mod naboskel
 • Der skal være mindst være 2,5 meter til andre bygninger på grunden (gælder kun for småbygninger på under 10 m²)
 • Den samlede længde af bygninger (både eksisterende og planlagte), må ikke overstige 12 meter
  (se skitse nedenfor)

Du skal være opmærksom på, at integrerede garager, carporte og udhuse mv. ikke må placeres nærmere end 2,5 m fra skel. 

Hvis småbygningen ligger mere end 2,5 meter fra skel, må højden på bygningen være op til 1,4 x afstanden til skel mod nabo.

Hvis dit planlagte byggeri ikke kan overholde byggeretten, dvs. hvis bygningen ikke kan overholde højde- og afstandskravene eller overskrider bebyggelsesprocenten, skal vi foretage en helhedsvurdering af sagen. I forbindelse med denne vurderer vi også, om der er relevante parter, der skal høres om byggeriet, fx. naboer. 

Der gælder følgende regler, hvis du vælger at placere din bygning indenfor 2,5 til 5 meters afstand fra skel:

 • Bygningen må maksimalt være 2,5 meter høj
 • Der må ikke isættes døre eller vinduer i vægge mod naboskel
 • Der skal være mindst være 2,5 meter til andre bygninger på grunden (gælder kun for småbygninger på under 10 m²)
 • Den samlede længde af bygninger (både eksisterende og planlagte) må ikke overstige 12 meter (se skitse nedenfor)

Bemærk, at småbygninger ikke må placeres indenfor de første 2,5 meter fra skel, og at integrerede garager, carporte og udhuse mv. ikke må placeres nærmere end 5 m fra skel. 

Hvis småbygningen ligger mere end 2,5 meter fra skel, må højden på bygningen være op til 1,4 x afstanden til skel mod nabo.

Hvis dit planlagte byggeri ikke kan overholde byggeretten, dvs. hvis bygningen ikke kan overholde højde- og afstandskravene eller overskrider bebyggelsesprocenten, skal vi foretage en helhedsvurdering af sagen. I forbindelse med denne vurderer vi også, om der er relevante parter, der skal høres om byggeriet, fx. naboer. 

Sidst opdateret 19-04-2017