header-img

Byggeri som hverken kræver byggetilladelse eller anmeldelse

  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser o.l. med et areal på højst 35 m² inkl. eksisterende småbygninger   *)
  • Ombygning af parcelhus uden udvidelse af etageareal
  • Åben swimmingpool, havepejs, hegnsmur og terrasse (ikke hævede) 
  • Parabolantenne med diameter under 1 meter.
  • Typegodkendt tagantenne
  • Småbygninger på maksimalt 10 m² på visse betingelser.

*)  I visse tilfælde kræver byggeriet en anmeldelse eller en byggetilladelse. Det afhænger af antallet og størrelsen af øvrige småbygninger på grunden. Klik her for at læse mere om reglerne for garager, carporte og andre småbygninger.

Du skal dog være opmærksom på, at dit byggeri skal overholde de gældende bestemmelser i bygningsreglementet, BR15
 

Småbygninger på maksimalt 10 m²

En småbygning er en bygning, som ikke er en del af selve boligen og som ikke må benyttes til beboelse eller længerevarende ophold. Du må højst bygge to småbygninger med en maksimal højde på 2,5 meter over terræn uden anmeldelse eller tilladelse fra kommunen. Hver bygning må maksimalt være 10 m². Der skal mindst være 2,5 meter til nærmeste bygning, der ligger på samme matrikelnummer

I sommerhusområder skal småbygninger endvidere være placeret mindst 2,5 m fra skel.

 

Øvrige forhold som du skal være opmærksom på:

   - Afstandskrav til skel
   - Lokalplaner eller byplanvedtægter
   - Servitutter og deklarationer - www.tinglysning.dk
   - Byggeri i landzone.

Visse typer af byggeri i landzone kræver en landzonetilladelse. Du kan tjekke, om dit byggeri ligger i landzone på vores digitale kort. Under punktet landzone finder du ansøgningsskema og kan se, hvilke typer byggerier som kræver en landzonetilladelse.

Det er din pligt at undersøge, hvilke regler der er gældende for din ejendom.

Sidst opdateret 22-05-2017