header-img

Byggeri

Alle byggeansøgninger skal søges digitalt via Byg og Miljø - www.bygogmiljoe.dk.

Du kan se et eksempel på en ansøgning i Byg og Miljø ved at klikke her.

Ansøgninger, der sendes som papirpost eller via mail, anses for ugyldige og vil ikke blive behandlet af kommunen.


Klik her, for at læse om reglerne for et personligt møde med en byggesagsbehandler.

Byggeri, som der skal søges tilladelse til eller anmeldes

Tilladelse/anmeldelse sker via www.bygogmiljoe.dk.

 

Undtagelser

En transportabel konstruktion, som er certificeret efter de nye regler, kan opstilles, uden at du skal søge kommunen om byggetilladelse.

Garager, carporte og andre småbygninger kan i visse tilfælde opsættes uden at det kræver en tilladelse fra kommunen. Vi anbefaler derfor, at du læser afsnittet Garager, carporte, og andre småbygninger

Vi henviser til afsnittet om byggeri som hverken kræver byggetilladelse eller anmeldelse, når det vedrører bygninger, som kan opsættes uden kommunens tilladelse. 

Dispensation

Du kan søge en dispensation, hvis dit byggeri ikke kan overholde de bestemmelser, der gælder i lokalplan, deklaration eller bygningsreglementet. Du skal begrunde, hvorfor du ønsker en dispensation fra bestemmelserne.
Byggeriet må ikke startes, før nødvendig dispensation og/eller byggetilladelse er givet.

Hvad skal du sende til kommunen?

I vores Vejledning til byggeansøgning finder du en detaljeret beskrivelse af de krav, vi stiller til din ansøgning. Vi anbefaler, at du også læser afsnittet om garager, carporte og andre småbygninger, hvis dit byggeri er af den type. Hvis der er tale om et erhvervs- og industribyggeri, henviser vi til vejledning for erhvervs- og industribyggeri.

Vi begynder først at behandle din sag, når vi har modtaget et komplet ansøgningsmateriale, dvs. når sagen er fuldt oplyst. Ansøgning skal ske via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. Ansøgninger, der sendes som papirpost eller via mail, anses for ugyldige og vil ikke blive behandlet af kommunen. Det er din pligt at undersøge, hvilke regler der gælder for din ejendom, inden du sender din ansøgning.

Du skal være opmærksom på, at din byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden ét år.

Lolland Kommune opkræver gebyrer efter timeforbrug for alle typer byggesager med hjemmel i byggelovgivningen/bygningsreglementet. Taksten er i 2017 på 600 kr./time. Du kan læse mere om gebyropkrævningen her.

Sagsbehandlingstid

Vores sagsbehandlingstider er for byggesager gennemsnitlig 4-6 uger, fra sagen er fuldt oplyst og for landzonesager 4-6 måneder afhængig af sagens kompleksitet.
Vi bestræber os på at udsende kvittering inden for 10 arbejdsdage.

Her finder du relevante oplysninger til ansøgningen 

Øvrige forhold som du skal være opmærksom på:

Visse typer af byggeri i landzone kræver ikke blot en byggetilladelse, men også en landzonetilladelse. Du kan tjekke, om dit byggeri ligger i landzone på vores digitale kort. Under punktet landzone finder du ansøgningsskema og kan se, hvilke typer byggerier der kræver en landzonetilladelse.

Sidst opdateret 22-05-2017