header-img

Fleksible udlejningsregler

Som hovedregel udlejes almene boliger efter venteliste, hvor en ledig bolig bliver tilbudt den boligsøgende, der har stået længst på ventelisten. Lovgivningen giver dog mulighed for at man kan rykke længere frem på ventelisten, hvis man opfylder nogle særlige kriterier. Det kaldes fleksibel udlejning, og er et værktøj til at arbejde med at sikre en mere blandet beboersammensætning i den enkelte afdeling.

For de almene boligorganisationer i Lolland Kommune er følgende kriterier blev aftalt:

  1. Fast arbejde (minimum 25 timer om ugen) eller tilknytning til arbejdsmarkedet (på understøttelse).
  2. Fortrinsret for personer, der søger bolig på grund af salg af nuværende bolig (parcelhus, andelsbolig, ejerlejlighed osv.).
  3. Skilsmisse, separation, brudt parforhold (krav om minimum 2 års fælles folkeregisteradresse).
  4. Personer/familier (over 55 år) i kommunen som i tide ønsker at flytte til en bolig der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
  5. Unge under uddannelse (flere under uddannelse kan dele lejlighed).
  6. Være tæt på familiemedlemmer (lige linje).
  7. Ingen begrænsninger i boligens størrelse til par uden børn.

Der er i Lolland Kommune tale om en prioriteret rækkefølge, og reglerne er gældende for op til 50 % af udlejningen i den almene sektor i kommunen.

Sidst opdateret 18-02-2016