header-img

Bo til leje

Almene boliger i Lolland Kommune og evt. muligheder for økonomisk støtte til lejeboligen


Boligforeninger

De almene boligforeninger i Lolland Kommune og Fleksible udlejningsregler


Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Det udbetales af Udbetaling Danmark.


Indskudslån

Du kan søge om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig (boligforening), almen ældrebolig eller i et bofællesskab.


Ældreboliger

Læs om Lolland Kommunes ældre- og plejeboliger på Ældre > Ældre- og plejeboliger


Botilbud

Tilbud for borgere, der har behov for døgndækning.


 

Privat udlejningsejendom

Som lejer har du mulighed for at få professionel hjælp fra en boligsocial medarbejder til at gennemgå en privat udlejningsejendom, så du er sikret ordentlige boligforhold.


Problemer i din bolig

Se hvad du kan gøre, hvis du oplever problemer i din lejebolig, f.eks. med skimmelsvamp eller andet, der gør boligen sundhedsskadelig


Huslejenævnet

Under Råd og Nævn kan du læse om Huslejenævnets arbejde, og hvornår de kan hjælpe.


Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet tager sig af tvister mellem lejere og udlejere i almennyttige boliger.


 

Sidst opdateret 27-03-2018