header-img

Skolebørn

På skolerne møder du også sundhedsplejersken

  • Sundhedsplejersken deltager i forældremøde i 0. klasse
  • I 0. klasse inviteres børn og forældre til sundhedssamtale og børnenes motorik undersøges ved boldleg m.m.
  • I 0., 1., 3., 5. og 8. klasse har sundhedsplejersken sundhedssamtaler med børnene. Børnenes syn undersøges og de måles og vejes
  • I 0. og i 8. klasse måles børnenes hørelse
  • I 9. klasse er der fokus på KRAM-faktorerne: Kost, rygning, alkohol og motion samt seksuelt overførte sygdomme

Ved sundhedssamtalen drøftes eksempelvis trivsel, madvaner, motionsvaner, kammeratskab.

Hvis du som forældrene tillader det, så vil sundhedsplejersken orientere klasselæreren om elevens trivsel og evt. sygdomme, der skal tages hensyn til.

Hvis det skønnes nødvendigt vil sundhedsplejersken tilbyde yderligere sundhedssamtaler. Det vil ske i samråd med elever, lærere eller forældre.

Sidst opdateret 20-01-2017