header-img

Skolebørn

På skolerne møder du også sundhedsplejersken

  • Sundhedsplejersken deltager i forældremøde i 0. klasse
  • I 0. klasse inviteres børn og forældre til sundhedssamtale og børnenes motorik undersøges ved boldleg m.m.
  • I 0., 1., 3., 5. og 8. klasse har sundhedsplejersken sundhedssamtaler med børnene. Børnenes syn undersøges og de måles og vejes
  • I 0. og i 8. klasse måles børnenes hørelse
  • I 9. klasse er der fokus på KRAM-faktorerne: Kost, rygning, alkohol og motion samt seksuelt overførte sygdomme

Ved sundhedssamtalen drøftes eksempelvis trivsel, madvaner, motionsvaner, kammeratskab.

Det er skolens sundhedsplejerske, der varetager sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser.

Det kan også være en sundhedsplejerskestuderende, der efter grundig oplæring varetager sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser.

Der er ingen kendt risiko for komplikationer ved ovennævnte funktionsundersøgelser, og sundhedstjenesten iværksætter ingen behandling.

Vi anvender elektroniske spørgeskemaer fra 1.kl, som besvares i skoletiden inden sundhedssamtalen, således har sundhedsplejersken mulighed for forberedelse til sundhedssamtalen.

Det er kun sundhedsplejersken, der kan se besvarelsen af spørgeskemaet.

De elektroniske spørgeskemaer giver mulighed for at danne sundhedsprofiler for årgange, skole og kommune. Sundhedsprofilerne anvendes til målrettet sundhedsindsats i et tæt samarbejde med skolen.

Hvis du som forælder tillader det, så vil sundhedsplejersken orientere klasselæreren om elevens trivsel og evt. sygdomme, der skal tages hensyn til.

Hvis det skønnes nødvendigt vil sundhedsplejersken tilbyde yderligere sundhedssamtaler. Det vil ske i samråd med elever, lærere og forældre.

Sidst opdateret 06-02-2018