header-img

Ergo- og fysioterapi til børn og unge

Ergoterapi og fysioterapi gives til børn og unge med medfødte eller erhvervet handicap (ofte varige handicap) funktionsnedsættelse eller neurologiske, psykiske, sociale, fysiologiske forstyrrelser og ubalancer i barnets generelle og almindelige udvikling.

Hvem kan henvise til børneergoterapi og børnefysioterapi?

Henvisning til børneergoterapi og børnefysioterapi kan eksempelvis ske gennem

  • forældre til barnet og
  • fagpersonale (f.eks. dagplejere, pædagoger, lærere, børnesagsbehandleren, sundhedsplejersker, tale-høre-konsulenter, psykologer, specialpædagogiske vejledere, læge, sygehus)

En henvisning kan eksempelvis ske på grundlag af

  • iagttagelser om barnets motorik og sanser
  • bekymringer om barnets dagligdags færdigheder
  • bekymringer om barnets adfærd
  • et vurderet behov for træning
  • et lægefagligt begrundet behov for vederlagsfri fysioterapi

Børn fra 0 - 1 år:

Hvis barnet er under 1 år skal du tage kontakt til børneergo- og fysioterapeuten.

Børn og unge 1 - 18 år:

Du skal udfylde et henvisningsskema som skal sendes til sundhedstjenesten@lolland.dk

Forældre skal henvise via disse skemaer:

Henvisning til børneergo- og fysioterapeut - børn 1-6 år (forældre)
Henvisning til børneergo- og fysioterapeut - skolebørn (forældre)

Fagpersonale skal henvise via disse skemaer:

Henvisning til børneergo- og fysioterapeut - børn 1-6 år (fagpersoner)
Henvisning til børneergo- og fysioterapeut - skolebørn (fagpersoner)

Sidst opdateret 29-11-2017