header-img

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Hvad er PPR?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er i Lolland Kommune en decentral enhed under Børn og Unge. PPR’s arbejdsopgaver retter sig mod at støtte børn og unge i alderen 0 – 18 år med særlige behov samt at støtte disse børns forældre, dagtilbud og skoler både i almenområdet og i specialtilbud.

PPR rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at sikre udvikling, læring og trivsel hos børn og unge.

I PPR er der ansat følgende personalegrupper: Tale-hørekonsulenter, indskolingskonsulenter, LKT (Læring, Kontakt og Trivsel) -udviklingskonsulent, psykologer, læsekonsulent og administrativt personale samt en leder.

PPR´s arbejde består i at rådgive og vejlede de voksne omkring barnet/ den unge med det formål at støtte barnet / den unge i sin udvikling.

PPR arbejder på at understøtte udviklingen af stærke børne– og læringsfællesskaber.

PPR
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo
tlf. 54 67 67 67

Eller

PPR´s administration
Helle Johansson: tlf. 54 67 61 21 hejoh@lolland.dk
 

 

 

Læs mere om PPR i

Ydelseskatalog 2014 -2017

Sidst opdateret 24-01-2018