header-img

Skole og undervisning

 

Der er i Lolland Kommune 2 overordnede folkeskoler fordelt på flere afdelinger.

Lolland Kommunes folkeskoler arbejder tæt sammen med Lolland Ungdomsskole om tilbud til børn og unge. Folkeskolerne samarbejder også med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) om forberedelse af de unge, så de er parate til at tage en ungdomsuddannelse. 
Pædagogisk Psykologisk RessourceCenter (PPRC) er tæt på skolernes praksis og understøtter skolernes udvikling.

 

 

 

Læs mere om skolerne og praktisk information på

www.lolland-skoler

Sidst opdateret 24-01-2018