header-img

SSP-samarbejde i Lolland Kommune

SSP står for et lokalt samarbejde mellem Skolen, Sociale myndigheder og Politiet

SSP har til formål at stoppe en adfærd hos børn og unge, der kan føre til kriminalitet - ved generelt at styrke deres trivsel og modstandskraft.

Børn og Ungerådgivningen er udgangspunkt for SSP-konsulenternes arbejde og er opdelt i kommunens fire skoledistrikter.
SSP er derfor tilknyttet alle kommunens skoler, folke-, privat-, ungdoms- og efterskoler.

Løsning af opgaver sker altid i samarbejde med deltagere i SSP-netværket som er:

 • Sociale myndigheder
 • Skoler
 • Politi
 • Klubber
 • Foreninger
 • Erhvervsliv
 • Sociale projekter
 • Organisationer
 • Forældre
 • Navneravnene
 • Flere......

Kontakt til SSP konsulenterne

Henrik Andersen
Mobil: 22 60 49 49
henan@lolland.dk
Kidnakken 12, 1. 4930 Maribo

Rene Kim Nielsen
Mobil: 20 67 26 00
reni@lolland.dk 
Klostergade 20a, 4900 Nakskov

Find os på Facebook

SSP & Forebyggelse tilbyder blandt andet:

 • Anonym rådgivning og vejledning til under 18-årige børn og unge samt deres forældre om blandt andet stof-/alkoholmisbrug og kriminalitet.

 • 2 lokale SSP-konsulenter, som løser en række mangeartede opgaver med fokus på at sikre, at børn og unge i Lolland Kommune trives. Det er børnene, de unge og deres familier, der er i fokus, og nogle af de vigtigste samarbejdspartnere er politiet, skoler, klubber, frivillige og erhvervsdrivende i lokalområdet.

 • Gæstelærerfunktion på kommunens skoler, 6., 7., 9. og 10. klassetrin, eventuelt med tilhørende forældrenetværksarrangementer.

 • Konsulent-/sparringsfunktion i forhold til andre professionelle, der arbejder med børn og unge, og til forældre. 

 • Konsulent-/sparringsfunktion i forhold til rocker-/banderelaterede spørgsmål og problematikker.

Sidste skoledag rundt omkring i landet er ikke altid så god og underholdende, som den burde være. Mange af skolerne har oplevet , at festlighederne har taget overhånd for de opstemte afgangselever.

Her får du beskrevet nogle gode råd for at det skal blive en god dag.

Se pjecen om sidste skoledag her

Blå Mandag er dagen, hvor mange unge for første gang er i byen på egen hånd – ofte med mange penge på lommen. Som ung er man et let offer for tyveri og røveri, og det har desværre vist sig –
i de større byer - at der er organiserede grupper, som får en let "indtjening" på de "Blå Mandage" ved at frarøve gavepenge, mobiltelefoner og mærkevaretøj. 

Vi vil gerne opfordre lærere og forældre til at tage emnet op. Hvor man får en snak med de unge om, hvad der er fornuftig adfærd, når man skal i byen på egen hånd, og derved undgå de uheldige situationer denne dag.

Se pjecen her

Pjece om godt forældresamarbejde i klasserne og vigtigheden i at have nogle stærke forældregrupper.

Se pjecen om forældrenetværk her

Erfaringerne viser, at de bedste resultater i det forebyggende arbejde opnås ved en tidlig, fortløbende og integreret indsats.

Læseplanen dækker derfor hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til 9. klasse.
Læseplanens materialevalg er foretaget med henblik på at understøtte arbejdet i klassen med Årets Motto. Hvert klassetrin har sit eget motto der spænder over emner som børnefødselsdage, etik, mobning, kammeratskab, pubertet samt flere tunge områder som vold,kriminalitet, alkohol og stoffer.

Det er en række forskelligartede emner at beskæftige sig med i skolen, og det volder ofte læreren problemer at finde egnede materialer i en håndevending. Vores læseplan er således tænkt som en praktisk håndsrækning i dagligdagen, samt når der afholdes forældremøder.

For at nå de nævnte mål for det forebyggende arbejde anbefales det, at man arbejder
med de anbefalede emner og mottoer.

Se SSP læseplanen her

For ung - for stærk - for fuld - uden hjelm

Derfor sker knallertulykkerne!

Tal med din søn og sæt grænser for ham!

Se pjecen her

Natteravnene er en vigtig del af SSP-samarbejdet i Lolland Kommune. De er en aktiv del af SSP-distriktsmøderne med skolerne og klubberne.

Deres formål er at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt børn og unge og deres forældre i det offentlige rum.

Natteravnene Nakskov er en frivillig social forening, der går ture i hold på tre m/k’er efter lokalt behov – middag, aften eller nat - i de karakteristiske gule jakker.

Gennem synlighed og tilbud om ansvarlig voksenkontakt, er vi med til at skabe tryghed og støtte børn og unge der måtte have behov. En af sideeffekterne ved denne indsats er, at hærværk, vold og anden småkriminalitet i de områder hvor vi færdes, ofte falder drastisk.

Natteravnene Nakskov er blevet til på lokalt initiativ og etableret i samarbejde med Natteravnenes Landssekretariat og tilsluttet samme.

Gå til Natteravnenes hjemmeside her

 • Projekt ” Kender du de andre” 5.klassetrin på alle skoler. Sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser
   
 • Projekt ”Hot Spot – banegård”
   
 • Projekt ”Trygt Natteliv
   
 • Projekt "Butikstyveri". Tilbud til alle kommunens 4.klasser

 • Boligsocialt projekt, Nørrevænget/Birkevænget – beboervejledning
   
 • Boligsocialt projekt Margrethevænget/parken

Sidst opdateret 05-12-2016