header-img

Børn og unge med handicap

Hvis et barn har et handicap kan HandicapTeamet i Børn- og Ungerådgivningen tilbyde, rådgive, vejlede og hjælpe barn og familie med at få den bedst mulige trivsel ud fra den enkeltes forudsætninger og behov

Merudgifter

Har man et barn med betydelig varigt nedsat funktionsevne, kronisk eller langvarig lidelse, kan man måske få hjælp til nogle af de udgifter det medfører.

Tabt arbejdsfortjeneste

Når det på grund af et barns handicap vurderes nødvendigt og mest hensigtsmæssigt, at en af forældrene passer barnet i hjemmet, kan en af forældrene søge kommune om tabt arbejdsfortjeneste.

Ved yderligere spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte HandicapTeamet.

Ansøgning til dækning af merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste skal ske via Borger.dk. Benyt linket nedenunder til at kommer dertil.

Læs mere eller skriv ansøgning

Direkte til Borger.dk

Sidst opdateret 05-12-2016