header-img

Til eksisterende plejefamilier

Her kan du finde oplysninger som du kan bruge i forbindelse med din ansættelse som pleje / aflastningsfamilie

 

Husk at give jeres konsulent besked, såfremt i ønsker at deltage i nogle af de udbudte kurser !!!

Orienteringsmøde om bortadoption

Torsdag d. 31. august 2017 kl. 16-18.00 i Maribo.

Klik her for at se beskrivelsen


Invitation til sensommer temaaften m/Karin Torp

Med temaet "Plejefamiliens biologiske børn" - torsdag d. 7. september 2017 i Nakskov.

Klik her for at se beskrivelsen


Gratis temadage - Børns samvær

1. Børns reaktioner på samvær - torsdag d. 26. oktober 2017 fra kl. 9-12 i Vordingborg

2. Når samværet bøvler - torsdag d. 15. marts 2018 fra kl. 9-12 i Vordingborg

Klik her for at se beskrivelsen af temadagene


AMU Kurser 2017 - tilrettet familieplejere

Klik her for at se åbne kursuskataloget
 

SOSU kurser - Kollegial supervision

Kurserne findes i både 2,5 dags og 5 dags version.

Klik her for at se 2,5 dags kurset
Klik her for at se 5 dags kurset
 

KEEP - Kursus for plejefamilier

I det seneste nummer af SLs fagblad Socialpædagogen er der en artikel omkring et 16-ugers kursus kaldet KEEP, kurset har været udbudt til 18 plejefamilier i Lolland Kommune  det seneste 1 ½ år. I familieplejen er det Familieplejekonsulenterne Camilla Clausen og Trine Rentse der er blevet uddannet indenfor  denne metode.  Familieplejen har nu valgt yderligere at uddanne Karin Thesmer og Annette Christensen, så vi i fremtiden vil være 4 konsulenter der kan undervise i metoden.

Til jer der ikke har været på KEEP endnu, kan i forvente dette sker indenfor de næste par år, hvis i har børn i aldersgruppen 4-12 år.

God læsning

Klik her for at læse artiklen om KEEP.

 

Vedrørende jeres nye tilsynsrapporter.

Pr. 01.01.14 overtog de nye Socialtilsyn de generelle tilsyn i plejefamilier.

Der er mange af jer, der allerede har haft tilsyn og dermed fået jeres nye tilsynsrapport. Tilsynet har valgt at bruge rapporter og ikke give tilladelser, som vi gjorde ”i gamle dage”.

Rapporterne er jeres personlige, og derfor får vi dem ikke automatisk udleveret, og vi får derfor heller ikke oplyst, hvad tilsynet har godkendt jer til, evt. nye pladser, og hvad tilsynet vurderer i forhold til jeres kompetencer.

Af hensyn til kommende supervisionsforløb, kurser, temaaftener og vores visitering, vil vi derfor bede om at få jeres nye tilsynsrapporter tilsendt. Det vil være en stor fordel i forhold til at matche de rigtige børn til jeres familie.

Vi håber, at I er positive indstillet i forhold til dette, da det vil hjælpe os meget i vores videre planlægning.

Såfremt I har nogle spørgsmål til ovenstående, kan jeres familieplejekonsulent helt sikkert hjælpe.

Slides fra kurus i Bortadoption 31. august 17 v/ Lisa Schmidt-Hansen med tak for en god eftermiddag. Klik her for at åbne slides

Slides fra kursus 16. november 16 - "Plejebørns sansemotoriske udvikling" v/ Connie Nissen/Files/Files/Boern_Unge/Familieplejen/Slides-fra-kursus-161116.pdf

Artikel fra Temaaften

Midtvejsevalueringsrapport KEEP

Slides fra Temaaften 23. marts 2017

Klik her for at se plancherne

"Historien om Sissel Stær" - Svein Fyrstenberg Ryssedal - Forlaget Ørnen
"Glem ikke håbet" - Guni Martin - Forlaget Ørnen
"Klumpen" - Teddi Doleski - Forlaget Ørnen
"Det er ok at være ked af det" - Guni Martin - Forlaget Ørnen
"Marvi Myrebjørn fatter håb" - Donna O`Toole
"Horton ligger på æg"
"Historien om den forsvundne pige - Mumitroldene"
"Eventyr for de mindste"
"Den nænsomme anbringelse" - Inger Thorman
"Hånden på hjertet" - Inger Thorman
"Når far og mor drikker" - Inger Thorman
"Min mor er psykisk syg" - Inger Thorman
"Hvor bliver du af mor?" - Inger Thorman
" Karl og Emmas mor er rundtosset" - S.U.S. (socialt udviklingscenter)
"Kirri" - Gunilla Walstrøm
"Glasbørn" - Stine Lillholt
"Ønskeblod" - Stine Lillholt
"Spejlvendt" - Stine Lillholt
"Perlestøv" - Stine Lillholt
"Det kompetente barn" - Jesper Juul
"Det anbragte barn" - Karin Kildedal
"Omsorgssvigt er alles ansvar" - Kari Killén

Yderligere oplysninger

Socialpædagogernes hjemmeside

Arbejdet som aflastningsfamilie

Aflastningsfamiliers arbejdsopgaver er mangeartede og der er ofte store arbejdsmæssige og personlige udfordringer forbundet med opgaven.

  • Bliv bedre til at yde omsorg for børn og unge i aflastning med udgangspunkt i det enkelte barns eller unges behov og formålet med handleplanen
  • Skab en positiv relation til barnet eller den unge
  • Samarbejd med forældrene og andre parter i aflastningsperioden
  • Få forståelse for børnenes forskellige baggrunde og de forskellige årsager, der kan begrunde aflastningsplejen
  • Hør om de grundlæggende krav for aflastningsfamiliers arbejde
  • Din egen rolles betydning
  • Reflektér over de krav arbejdet som aflastningsfamilie stiller til egne ressourcer og kompetencer.

Se pjece her

Arbejdet som
netværksplejefamilie

Som netværksplejefamilie skal du på samme måde som øvrige plejefamilier gennemføre den obligatoriske uddannelse i forbindelse med din godkendelse som netværksplejefamilie.

Denne AMU-uddannelse er gratis, og lever op til de nye krav i Serviceloven.

Uddannelsen giver dig redskaber til og viden om, hvad arbejdet som netværksfamilieplejer indebærer.
Se pjecen her

Sidst opdateret 01-09-2017