header-img

Når du ankommer

Når du ankommer, vil du blive modtaget af en erfaren medarbejder, der viser dig dit værelse og introducerer dig til resten af huset.

Så hurtigt som muligt tildeles du en kontaktpædagog samt en kontaktpædagog til dine eventuelle børn. Disse vil følge jer under hele opholdet og arbejde sammen med dig om at løse dine behov.
Kontaktpædagogen vil indkalde relevante samarbejdspartnere med henblik på at få lagt en fremtidsplan.
Krisecenterets socialrådgiver kan hjælpe dig med ansøgninger til diverse offentlige instanser.

Psykologhjælp

Hvis du har behov for psykologhjælp, er det de almindelige regler i forhold til Sygesikringen, der gælder. Børn vil altid blive tilbudt psykologhjælp og har ret til 4 til 10 timer.

Hverdagen på centeret

Du skal sørge for al kost til dig selv og eventuelle børn og vil få stillet et mindre køleskab samt skabsplads til rådighed.

Mellem kl. 10 og kl. 12 er der rengøring i fælleslokalerne. Du skal også gøre rent på dit værelse mindst en gang om ugen.

Der afholdes ugentligt husmøde og dialogmøde

Pasning af børn

Vi kan i begrænset omfang tilbyde dig at passe dine børn, så du kan deltage i møder eller få tid til andre personlige gøremål.

Mappe om huset

Du vil få udleveret en mappe, som indeholder mange af de oplysninger, du har brug for at vide om hverdagen på krisecenteret og resten vil personalet informere dig om.

Øvrige tilbud

Når der er tilbud om aktiviteter som mindfulness, yoga, udflugtsture og andet, vil dette blive oplyst på opslagstavlen i køkkenet.
 

Sidst opdateret 01-11-2016