header-img

De Utrolige År

De Utrolige År er gratis forældreprogrammer for forældre med børn i alderen 1-3 år, 3-6 år og 6-12 år.

Formålet med De utrolige år er at hjælpe jer forældre til at fremme den sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling hos jeres barn.

De Utrolige År har særligt fokus på at give redskaber til at håndtere jeres børns selvstændighedsalder, og til hvordan konflikter og raserianfald takles. I forløbet bliver der lagt stor vægt på at styrke jeres børns selvværd og selvtillid. I kender dit barn bedst – og det er jer, der bedst kan hjælpe jeres barn på vej. På kurset får I flere redskaber til at gøre det.

Gruppeforløb

Vi er to gruppeledere, som har en stor faglig erfaring med børn og deres familier.

Grupperne består af 6-7 forældre/forældrepar.

1-3 årige

Gruppen mødes 2 timer om ugen og i alt 13 gange.

Der er forløb 1 gang om året skiftevis i Maribo og Nakskov.

3-6 årige

Gruppen mødes 2 timer ad gangen og i alt 19 gange.

Der er forløb i Maribo 1 gang om året og i Nakskov 1 gang om året.

6-12 årige

Gruppen mødes 2 timer ad gangen og i alt 19 gange.

Der er forløb 1 gang om året skiftevis i Maribo og Nakskov.

Indhold

Vi arbejder med flere temaer, f.eks.:

  • Hvordan du roser og opmuntrer dit barn.
  • Hvordan du belønner dit barn, når det gør, som du gerne vil have.
  • Hvad du kan gøre, når dit barn ikke gør, som du siger.
  • Hvordan du løserkonflikter.
  • Hvordan du sætter grænser for dit barn.

 

Hvordan foregår det?

I gruppen udarbejdes der redskaber gennem diskussion ud fra videoeksempler og øvelser. Desuden er der hjemmeopgaver og telefonopkald fra gruppelederne. Undervisningen foregår i henholdsvis Sundhedscenter Maribo og på Klostergade 20 A Nakskov.

Børnepasning

De Utrolige År er for forældre. Har I behov for børnepasning, kan der rettes henvendelse til os gruppeledere.

Forplejning

Vi tilbyder lidt mad og drikke fra kl. 18-18.30

Kommende hold

I efteråret er der grupper for forældre til børn i alderen 1-3 år (opstart september i Nakskov) og 3-6 år (opstart oktober i Maribo og november i Nakskov). Til foråret bliver der også oprettet hold for forældre til børn i alderen 6-12 år.

Tilmelding

Tilmeldingen foregår ved, at I kontakter en af gruppelederne på mail eller telefon. Vi vil efterfølgende besøge jer, hvor vi vil informere jer yderligere om De Utrolige År.

 

I Maribo
Dorthe Haubroe, pædagog
Tlf.: 40 49 45 84
Mail: doblh@lolland.dk

Karina Rüdiger, pædagog
Tlf.: 23 42 35 07
Mail: karu@lolland.dk

 

I Nakskov
Bente Krogh, pædagog
Tlf.: 25 37 78 41
Mail: beskr@lolland.dk

Sabina Pescovic, pædagog
Tlf.: 51 40 80 28
Mail: sape@lolland.dk

Rikke Mortensen, pædagog
Tlf.: 23 27 77 20
Mail: rimo@lolland.dk

Kirsten Molter, sundhedsplejerske
Tlf.: 22 60 49 15
Mail: kmra@lolland.dk

Sidst opdateret 29-08-2018