header-img

Udvidet åbningstid

Forældre til børn i daginstitutioner (vuggestue og børnehave) har mulighed for at få udvidet åbningstid om morgenen fra kl. 6.00 eller 6.15 eller om eftermiddagen til kl. 17.00 (16.15 eller 16.30 på fredage).

Hvis du har behov for udvidet åbningstid, skal du sende en ansøgning til Staben under Skole og Dagtilbud. Den skal klart dokumentere behovet og vil blive vurderet i samråd med den pågældende institutionsleder.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet kan udskrives her eller fås ved henvendelse til barnets daginstitution. 
Da det udfyldte skema vil indeholde cpr. numre, skal det enten sendes via barnets daginstitution, som almindelig brevpost eller som sikker e-post. 
 

Krav ved bevilling af udvidet åbningstid:

  • Barnets samlede tid i daginstitutionen må maksimalt være 50,5 time/uge.
  • Der kan søges om udvidet åbningstid for en periode på minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder.
  • Ansøgning skal sendes til dagtilbudssektoren mindst 14 dage før behovsdatoen.

Sidst opdateret 04-04-2018