header-img

Forældrebestyrelser og forældrekontaktråd

I alle daginstitutioner skal forældre kunne oprette en forældrebestyrelse / et forældrekontaktråd. Bestyrelsen/rådet kan fastlægge principper for dagtilbuddets arbejde og for økonomien. I Lolland Kommune er det besluttet, at de enkelte institutioner opretter forældrekontaktråd, hvorfra der så udpeges medlemmer til områdernes forældrebestyrelser.

Se Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser og forældrekontaktråd i dagtilbud i Lolland Kommune.

Sidst opdateret 02-11-2016