header-img

Forældrebestyrelser og forældreråd

I alle daginstitutioner skal forældre kunne oprette en forældrebestyrelse / et forældreråd. Bestyrelsen/rådet kan fastlægge principper for dagtilbuddets arbejde og for økonomien.

I Lolland Kommune oprettes en bestyrelse i hvert distrikt, og der oprettes forældreråd på hver afdeling i Skole og Dagtilbud. I afdelinger uden for Maribo og Nakskov, hvor dagtilbud og skole er samlet fysisk, oprettes fælles forældreråd.

Se vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud.

Sidst opdateret 08-05-2017