header-img

Deltidsplads i børnehave

Reglerne for deltidsplads er beskrevet i det følgende:

Åbningstid

Den daglige åbningstid er fra kl. 7.30 til kl. 13.00.
Derudover vil der være 6 dage om året, hvor barnet kan være i institutionen hele dagen. Disse dage optjenes med en halv dag pr. måned og tilbydes af institutionen til pædagogiske arrangementer, hvor barnet vil have en fordel af at deltage.

Opskrivning

Der vil være op til 10 deltidspladser i hver institution.
Opskrivning til deltidspladserne sker efter retningslinjerne i de almindelige regler for tildeling af pladser i dagtilbud.

Interesserede som i forvejen har en daginstitutionsplads skal henvende sig til Pladsanvisningen (se kontaktoplysninger nederst). En ansøgning om deltidsplads vil da være at betragte som en overflytning, hvor der opskrives på venteliste, og tilbud om plads sker efter ansøgningsdato. Man er i dette tilfælde ikke omfattet af fristen på tre måneder for tildeling af en plads.

Hvis man ikke har en institutionsplads i forvejen, skal der sendes en ansøgning via Digital Pladsanvisning.

Opsigelse

En deltidsplads opsiges ved at give besked til Pladsanvisningen. En opsigelse vil blive betragtet som en udmeldelse, og kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.
Hvis man vil skifte fra en deltidsplads til en fuldtidsplads, kan man ikke komme foran andre, der ønsker en fuldtidsplads. Man vil i den situation blive opskrevet på venteliste på lige fod med andre.

Takst

Deltidspladsen koster 969 kr. pr. måned i 2018.
Opkrævning sker på samme måde og efter samme regler som en fuldtidsplads.

Misbrug

Hvis åbningstiden ikke overholdes, er institutionslederen, i samarbejde med Dagtilbudssektoren og efter en mundtlig påtale, berettiget til at ophæve bevillingen af en deltidsplads.

Kontakt

Skole og Dagtilbud
Kidnakken 12, 1.
4930 Maribo
Mail: skoleogdagtilbudofficiel@lolland.dk

Pladsanvisningen (Nakskov) 
Heidi Jensen 
Telefon 54 67 65 26 
Mail: heij@lolland.dk

Pladsanvisningen (Maribo)
Pia Jørgensen
Telefon: 54 67 65 24
Mail: pijo@lolland.dk

Pladsanvisningens telefontid:
Mandag - fredag: 10.00 – 11.00
Torsdag også 14.00 - 15.00

Institutionerne

Mælkebøtten
Ringvejen 1
4900 Nakskov
Telefon: 54 92 11 16
Mail: maelkeboetten@lolland.dk

Skovtrolden
Blæsenborg Allé 10A
4930 Maribo
Telefon: 54 67 74 10
Mail: skovtrolden@lolland.dk

Sidst opdateret 18-10-2018