Børnepasning

Vores pasningstilbud omfatter dagpleje, daginstitutioner med både vuggestue og børnehave og daginstitutioner med kun børnehave.


Dagpleje og daginstitutioner

Her finder du en oversigt over daginstitutionerne. I Lolland Kommune er dagplejen ikke organiseret som en selvstændig enhed for hele kommunen, men de enkelte dagplejere er derimod organisatorisk placeret under den daginstitution, han/hun geografisk bor i nærheden af. På daginstitutionernes hjemmeside vises dagplejerne sammen med det øvrige personale, og mange dagplejere har lavet en lille beskrivelse af sig selv og deres hjem.


Optagelse og udmeldelse

Hvis du skal have dit barn optaget i dagpleje, daginstitution, SFO eller SFO2/juniorklub, så skal du logge på Digital Pladsanvisning via borger.dk. Herefter forløber det stort set af sig selv, idet dit barn automatisk bliver overført til næste pasningstilbud (f.eks. fra børnehave til SFO). Hver gang der sker et skifte, vil du dog få besked og få mulighed for at ændre til et andet tilbud. Når dit barn ikke længere har behov for pasning i en kommunal institution eller SFO, skal du melde barnet ud.


Betaling for børnepasning

Forældrebetalingen opkræves én gang om måneden enten ved udsendelse af girokort, eller ved at man har tilmeldt sig betalingsservice. Se taksterne for børnepasning her.


Økonomisk friplads

Ligger husstandens indtægt under en vis grænse, kan du få et tilskud fra kommunen. Tilskuddets størrelse er afhængig af forældrenes indtægt. Økonomisk friplads skal søges via den Digitale Pladsanvisning. Du kan ikke få økonomisk friplads, hvis dit barn passes i en privat pasningsordning.


Privat børnepasning

Dagtilbudsloven giver mulighed for diverse former for privat børnepasning. Der er fire privatinstitutioner i Lolland Kommune. Se kontaktoplysninger m.m. på privatinstitutionerne her.


Udvidet åbningstid

Forældre til børn i vuggestue og børnehave har mulighed for at få udvidet åbningstid om morgenen fra kl. 6.00 eller 6.15 eller om eftermiddagen til kl. 17.00 (16.15 eller 16.30 på fredage). Du skal sende en ansøgning til Skole og Dagtilbud. Ansøgningen skal klart dokumentere behovet og vil blive vurderet i samråd med den pågældende institutionsleder. Der kan søges om udvidet åbningstid for en periode på minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder.


Støtte i dagtilbud

Det er Pædagogisk Psykologisk RessourceCenter som visiterer støtte til børn i dagtilbud/dagplejen og integrerede grupper i to dagtilbud.


Skolefritidsordning (SFO)

Når barnet har nået skolealderen bliver det automatisk overflyttet fra en plads i dagtilbud til en plads i FørskoleSFO pr. 1. april. Når barnet så skal starte i 0. klasse bliver det automatisk flyttet til en fuldtidsplads i SFO. En fuldtidsplads er fra kl. 6.30 - 16.45 (fredag til kl. 16.00).


SFO2 / juniorklub

Der er juniorklubber i Nakskov, Maribo og Rødby i ungdomsskoleregi. Udenfor de nævnte byer er der SFO2 i samarbejde med skolernes SFO'er.


Et sundt frokostmåltid

I 2016 stemte forældrene om, hvorvidt deres daginstitution skal benytte kommunens tilbud om Et sundt frokostmåltid i 2017 og 2018. På alle institutioner resulterede afstemningen i et nej til kommunens tilbud.


Lukkedage

Daginstitutionerne er lukket Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24. december). På andre dage kan daginstitutionerne lave alternativ pasning i samarbejde med en anden institution. Dette kan være ”indeklemte” dage som f.eks. fredag efter Kristi Himmelfart og den 31. december.


Forældrebestyrelser og forældreråd

I alle daginstitutioner skal forældre kunne oprette en forældrebestyrelse / et forældreråd.


 

Dynamic Systems A/S | Bjørnholms Allé 22 | DK-8260 Viby J | T +45 7025 2090 | F +45 7025 2091