header-img

Hjælp i hverdagen

Hvis du er ældre i eget hjem er der en række muligheder for hjælp i hverdagen, så du kan klare dig i dit hjem.

Du har mulighed for at anmode om hjemmehjælp, hvis du har nedsættelse i dine funktioner, i en grad der gør, at du ikke selv kan udføre opgaver omkring den personlige pleje, eller den praktiske hjælp.

Læs mere om tildeling af hjemmehjælp

Er du ude af stand til selv at lave mad, kan du blive visiteret til Madservice.

Du visiteres til Madservice ved at kontakte Visitationen.

Læs mere om levering af mad, menuplaner og priser.

Find din visitator (hjemmepleje og madservice)

Har du behov for et hjælpemiddel, kan du læse mere om de forskellige typer af hjælpemidler, og hvordan du bliver visiteret til dem.

Kropsbårne hjælpemidler
Boligindretning
Forbrugsgoder

Hørekonsulenten i Lolland Kommune kan træffes alle hverdage mellem kl. 8 og 9 på tlf.nr. 54 67 62 24.

Du kan også sende en mail på socialogarbejdsmarked@lolland.dk

I mailen skal du oplyse dit navn, adresse, tlf.nr., og hvad henvendelsen drejer sig om. Så kontakter hørekonsulenten dig.

Efter aftale kan du træffe hørekonsulenten på Maribo Sundhedscenter.

Hvis du mangler batterier og slanger til dit høreapparat
Batterier og slanger bestilles via Oticon. Bestillingen kan ske på tlf.nr. 39 17 74 44 (åbent alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00) eller via Oticons hjemmeside: www.oticon.dk/bestil-batterier/

Spørgsmål om nedsat hørelse og hjælpemidler
Hørekonsulenter har i et dokument prøvet at besvare de spørgsmål, der oftest trænger sig på i forbindelse med nedsat hørelse.

Du kan læse hørekonsulenternes spørgsmål og svar-dokumentet her

Du kan i nogle tilfælde få betalt transporten til og fra læge, sygehus og genoptræning.

Kørsel til læge og speciallæge bestilles hos Lolland Kommune, tlf. 54 67 67 67

Kørsel til vagtlæge bestilles hos Flextrafik

Kørsel til sygehus arrangeres via sygehuset

Her kan du læse om regler for transport i Lolland Kommune

Du kan læse om de generelle regler på borger.dk

Har du brug for hjælp til havearbejde og/eller snerydning, og er du i forvejen visiteret til personlig pleje/praktisk hjælp?

Læs om mulighederne om hjælp til havearbejde, snerydning mm

Hvis dit fysiske eller psykiske helbred forhindrer dig i at hente post ved vejen, kan du søge dispensation til at få den bragt til indgangsdøren.

Læs mere og søg dispensation på borger.dk

Sidst opdateret 19-06-2018