header-img

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en personlig samtale for borgere fra 65 år. Bor du i plejebolig, eller modtager du både personlig pleje og praktisk hjælp, er du ikke omfattet af ordningen.

Besøgene udføres af kommunens forebyggelseskonsulenter, der er uddannede sygeplejersker. Det tilstræbes at det er den samme person, der aflægger besøg hver gang. Besøget er frivilligt og gratis, og det varer ca.1 time. Forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt.

Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge ydelser som f.eks. personlig pleje, praktisk hjælp og hjælpemidler, men kan være behjælpelig med at henvise til rette instans.

Vi kan tilbyde

  • En samtale om dit hverdagsliv og dine ønsker og muligheder for en sund og aktiv hverdag.
  • At drøfte emner som har betydning for din sundhed, aktivitet og trivsel.
  • Information og vejledning om aktiviteter og muligheder i Lolland Kommune.
  • At måle blodtryk, teste muskelstyrke og vejlede i lette træningsøvelser.

Der behøver ikke nødvendigvis at være konkrete problemer for at få udbytte af besøget. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er først og fremmest en mulighed for at give råd og vejledning, før problemerne opstår eller når at vokse sig store.

Aftale om besøg

Du vil få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, det år du bliver 75.

I perioden fra 65-74 år og fra 76 – 79 år vil det være de borgere, der oplever ændringer i deres situation, der kan få tilbudt besøg. Borgere i denne aldersgruppe eller nogen i deres netværk vil selv kunne rette henvendelse til forebyggelseskonsulenterne med ønske om besøg. Henvendelsen kan ikke ske anonymt, og borgeren skal være bekendt med og acceptere, at der formidles kontakt. Borgere vil fra 80 år modtage et besøgstilbud en gang om året.

Lovgrundlag

Forebyggende hjemmebesøg er beskrevet i Lov om Social Service § 79a.

Kontakt forebyggelseskonsulenterne

Forebyggelseskonsulenterne træffes alle hverdage fra 8.15 til 9.00

Karen Rasmussen
Tlf.: 54 67 69 57
E-mail: kajr@lolland.dk
Bette Balschmidt
Tlf.: 54 67 69 62
E-mail: belbs@lolland.dk

Tine Rasmussen
Tlf.: 54 67 69 55
E-mail: tilr@lolland.dk

 

 

Sidst opdateret 27-04-2017