header-img

Demensvenligt Lolland

Flere og flere mennesker oplever hukommelsesforandringer og oftere i en tidlig alder. Men en demensdiagnose betyder ikke, at livet slutter. Et nyt projekt har fokus på at skabe en række nye tilbud til yngre borgere med hukommelsesproblemer eller begyndende demens samt til pårørende. Denne side vil løbende blive opdateret med de forskellige tilbud, efterhånden som de starter op.

Hvem er tilbuddene til?

Projektets tilbud er målrettet:

  • personer under 67 år, som oplever hukommelsesforandringer
  • personer, som er nydiagnosticeret med demens
  • pårørende til disse

Aktiviteter i projektet vil primært være placeret i Lolland Kommune, men vil være åbne for borgere fra hele Lolland – også den vestlige del af Guldborgsund Kommune.

Hvad går det ud på?

Projektet inddrager borgere og lokalsamfund på Lolland i udviklingen af nye rådgivnings- og aktivitetstilbud for mennesker med hukommelsesforandringer og deres pårørende. Projektet vil have fokus på:

Rådgivning

  • af både fagpersoner og frivillige med egne erfaringer omkring hukommelsesproblematikker
  • målrettet dem, som oplever hukommelsesforandringer, samt deres pårørende

Aktiviteter

  • baseret på de behov, som mennesker med hukommelsesforandringer og pårørende selv giver udtryk for
  • drevet af deltagerne selv – med hjælp fra frivillige kræfter

Information

Dialog med lokalsamfundet med det formål at:

  • afmystificere demens og nedbryde fordomme om, hvad et menneske med demens er – eller ikke er – i stand til
  • udbrede kendskab til demens og medvirke til, at flere er opmærksomme på symptomer tidligt i forløbet, hvor det stadig er muligt at sikre en udvikling

Hvem står bag?

Projektet er et samarbejde mellem Lolland Kommune, Den Boligsociale Fond og FrivilligCenter Lolland. Det er håbet fra de tre samarbejdspartnere, at projektets tilbud kan medvirke til at skabe et mere demensvenligt Lolland. Et Lolland, hvor mennesker, som rammes af hukommelsesforandringer, føler, at de kan få den støtte og vejledning, de har behov for, og kan bevare et aktivt liv med fortsat udvikling. Et Lolland, hvor pårørende kan blive bedre rustet til hverdagen med demens, og har gode muligheder for at bevare egen identitet.

 

Aktuelle tilbud:

Arrangement "Styrk din hjerne"

Tirsdag den 4. september deltog mere end 60 borgere i arrangementet "Styrk din Hjerne" i Maribo Sundhedscenter.

Deltagerne fik indblik i den nyeste forskning, som viser, at vi selv kan gøre noget for at holde hjernen frisk og nedsætte risikoen for demens.

I den efterfølgende workshop fik deltagerne mulighed for at give deres bud på hvilke aktiviteter, der kunne være gode til at styrke hjernen og nedsætte risikoen for demens, eller udskyde symptomerne efter diagnosticering. 

Der kom rigtig mange gode idéer på banen, som vi nu arbejder videre med at få sat i gang. Vi glæder os meget til at annoncere dem efterhånden, som vi er klar til at starte op. 

Vi vil gerne sige mange tak til alle dem, der deltog i arrangement og bidrog aktivt til dialogen i grupperne i forbindelse med workshoppen. Vi er meget taknemmelige for jeres input. 

Vi hører meget gerne fra deltagerne med ris eller ros om arrangementet, eller hvis I efterfølgende er kommet i tanke om andre gode idéer. Henvendelse kan se til styrkdinhjerne@lolland.dk

Tak!

For mennesker 50+ med hukommelsesforandringer og deres pårørende

Café Liv og Glæde er et tilbud fra Den Boligsociale Fond, som henvender sig til mennesker, som har hukommelsesforandringer tæt inde på livet. Dette er dog ikke et krav - alle er velkommen.

Caféens aktiviteter indeholder f.eks. sang, dans, foredrag, udflugter og hyggeligt samvær. Her kan I komme og være en del af et fællesskab, hvor I kan bevare eller udvikle livsglæde og et socialt aktivt liv.

Café Liv og Glæde er et gratis tilbud. Der vil dog være brugerbetaling ved spisearrangementer og udflugter. Caféens aktiviteter ligger både i Maribo og Nakskov. Se programmet for efteråret 2018 nedenfor.

Café Liv og Glæde Maribo

FrivilligCenter Maribo, Sdr. Boulevard 82a, 4930 Maribo (medmindre andet er oplyst).

Tirsdag den 28. august kl. 15.30-17.30: "Musikken i livet" - Sang og hygge. Lonnie Stryg fortæller og spiller

Tirsdag den 25. september kl. 15.30-17.30: Vi ser film "Nøgle Hus Spejl" - Dejlig film med bl.a. Ghita Nørby

Tirsdag den 30. oktober kl. 15.30-17.30: Socialt samvær

Tirsdag den 27. november kl. 15.30-17.30: Vi julehygger med Lonnie - synger sammen og får et par stykker smørrebrød (deltagerbetaling 30 kr.)

Café Liv og Glæde Nakskov

FrivilligCenter Nakskov, Hoskiærsvej 17, 1. sal, 4900 Nakskov (medmindre andet er oplyst)

Tirsdag den 11. september kl. 15.30-17.30: "Musikken i livet" - Sang og hygge. Lonnie Stryg fortæller og spiller

Tirsdag den 9. oktober kl. 15.30-17.30: Vi ser film "Nøgle Hus Spejl" - Dejlig film med bl.a. Ghita Nørby

Tirsdag den 13. november kl. 15.30-17.30: Socialt samvær

Tirsdag den 11. december kl. 15.30-17.30: Vi julehygger med Lonnie - synger sammen og får et par stykker smørrebrød (deltagerbetaling 30 kr.)

Kniber det med at huske?

Når du har svært ved at huske i hverdagens gøremål, så kan det hjælpe at tale med andre, som har erfaring hermed. 

Den anonyme telefonrådgivning er et tilbud under Den Boligsociale Fond. Tilbuddet er gratis og det henvender sig til yngre mennesker under 67 år med milde hukommelsesforandringer og deres pårørende.

Du kan ringe om dagliglivets udfordringer og få støtte og rådgivning af en frivillig. De frivillige har alle personlige erfaringer med hukommelsesproblemer i familien eller omgangskredsen. De har derfor kendskab til de udfordringer, der følger med, når hukommelsen svigter. De kan desuden oplyse om, hvor der er mere hjælp at hente.

Den anonyme telefonrådgivning er åben:
Mandage og Torsdage kl. 15.00-17.00
på Telefon: 71 99 71 12

 

Sidst opdateret 12-10-2018