header-img

Demens

Demenskonsulenterne kan rådgive dig og dine pårørende, hvis I har spørgsmål om demens.

Alle kan henvende til demenskonsulenterne med en tidlig bekymring om demens, og få råd og vejledning. Udredning af demens foregår hos lægen. Jo tidligere i forløbet demens bliver identificeret og udredt, jo bedre mulighed for at iværksætte behandling, støtte og hjælp.

Demenskonsulenterne kan støtte patient og pårørende i udredningsforløbet. Vi kan hjælpe med information, kontakt til læge og demensklinik. Vi kan også hjælpe med kontakt til visitation, interesseorganisationer m.m.

Du træffer demenskonsulenterne på telefon 54 67 77 00.

Demenskonsulenter
Teamleder Annika Due
Demenskonsulent Ida Jørgensen
Demenskonsulent Anita Skovsø
Demenskonsulent Suzanne Farkas
Demenskonsulent Annette Gullev Lund

Du kan læse om demens på sundhed.dk, og nedenfor kan du se nogle af de tilbud, Lolland Kommune har til demensramte og deres pårørende.

Det er Lolland Kommunes Visitation, der vurderer borgerens behov for hjælp og træffer afgørelse om tildeling og udmåling af hjælp til borgeren. Tildeling af hjælp sker på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Kommunens ydelser til borgere med demens og eventuelle pårørende ydes i henhold til Sundhedsloven og Lov om Social Service, herunder Lov om Frit valg.

Tilbuddene, der målrettes den enkelte borger og dennes husstand, kan omfatte:

Lolland Kommune tilbyder to gange om året patientuddannelse for borgere med demens og deres pårørende.

Kurset har 2-3 undervisningsgange og indeholder forskellige emner vedr. demens i hvert forløb:

Det er gratis at deltage.

Læs mere om kurset på sundhed.dk

Dagtilbuddet henvender sig til borgere med demens eller demenslignende adfærd, som ikke bor i plejebolig.

Dagtilbuddet indeholder vedligeholdende træning, fysisk, psykisk og socialt

Dagtilbuddet kan også være som hjælp til din ægtefælle eller samlever, der bistår dig i den daglige hjælp, og som har brug for aflastning.

Hvis du ønsker at søge om dagtilbud, kan du læse mere om tilbuddet og se hvordan du kontakter Visitationen.

Det er gratis at bruge kommunens åbne aktivitets- og træningscentre. Tilbuddet kræver ikke visitation.

For at gøre brug af tilbuddet, skal du være selvhjulpen.

Læs om de åbne aktivitets- og træningstilbud

 

Lolland Kommune samarbejder bl.a. med følgende foreninger og tilbud:

Læs mere om Frivillige på plejecentre og åbne centre

  • Aktivt Senior liv
  • Gnisten
  • Frivillig Center Lolland
  • Alzheimer foreningen
  • Trygfonden – besøgshunde
  • Menighedspleje

 

Sidst opdateret 23-01-2019