header-img

Midlertidig bolig

Lolland Kommune kan tilbyde dig et ophold i en af de midlertidige boliger på plejecentrene Mølle Alle 5 og Helgenæsvej 1 i Nakskov, hvis du i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Som udgangspunkt kan du blive bevilget op til tre ugers ophold i en midlertidig bolig, og der er tre forskellige typer midlertidige ophold:

 • Rehabiliteringsplads Rehabiliteringsplads er for borgere, som har brug for rehabilitering efter sygdom, og som ikke kan gennemføre rehabiliteringen i eget hjem. 
   
 • Vurderings/observationsplads er til situationer, hvor det er nødvendigt med et afklarende forløb for at vurdere, hvilken fremtidig hjælp/bolig borgeren har behov for.
   
 • Aflastningsplads er for borgere, hvor det er de pårørende (ægtefælle, samlever eller nære pårørende), som har behov for aflastning.
   
 • Betaling. Du opkræves ikke husleje for ophold i midlertidig bolig. Du opkræves betaling for fuld forplejning, vask af personligt tøj og udlånt linned efter gældende regler i Lolland Kommune.
  Fælleskøkkenet opkræver betaling for forplejning under opholdet, som fratrækkes næstkommende pensionsudbetaling, eller i særlige tilfælde via regning. 
   
 • Priser for forplejning i Midlertidig bolig (2017). 
  Ophold og forplejning i midlertidig bolig - pr. dag: 150,00 kroner

Find flere informationer om midlertidige boliger nederst på siden.

Ønsker du en midlertidig bolig, skal du kontakte en af visitatorerne herunder:

Kontakt Visitator

Midlertidige boliger

Hvis du ønsker at søge om et ophold i midlertidig bolig, kan du kontakte visitator
mellem kl. 8 og 11 på 54 67 62 20 tast 1

Hvis du allerede har ophold i midlertidig bolig, skal du kontakte visitatorerne alle hverdage
mellem kl. 8 og 9

Visitator 54 67 62 05
Visitator 54 67 62 04