header-img

Landsbypuljen

Har du en god idé til et projekt eller en aktivitet, der kan medvirke til at styrke landsbyerne i kommunen? Så kan du nu søge om tilskud til at få idéen ført ud i livet.

Landsbypuljen er i år på 1 mio. kr., som skal gå til kommunens landsbyer.

I vurderingen af ansøgningerne lægger Fritids- og Kulturudvalget vægt på, at følgende tildelingskriterier er opfyldt:

  • Ansøgninger med fokus på at styrke landsbyens potentiale og unikke kendetegn vægtes højt.
  • Det vægtes desuden højt, hvis projektet/aktiviteten kan medvirke til at fremme rammer for fællesskab og styrke tilhørsforholdet til landsbyen og området.
  • Ansøgningen kan have form af et mindre projekt af fysisk karakter eller afholdelse af en eller flere aktiviteter i landsbyen.
  • Målgruppen for projektet/aktiviteten er alle.
  • Der gives i hovedreglen tilskud på max. 50.000 kr.
  • Der gives ikke tilskud til kommercielle projekter/aktiviteter.
  • Der gives ikke tilskud til allerede afholdte aktiviteter.
  • Alle ansøgninger skal anvende ansøgningsskema – eventuelle bilag kan medsendes.

Derudover er der i udvælgelsen fokus på, at ansøgninger om blivende anlæg forholder sig til Lolland Kommunes Masterplan for kultur- og fritidsaktiviteter.

Sådan søger du
Udfyld ansøgningsskemaet, som du finder nederst på siden her, og send det elektronisk sammen med eventuelle bilag til Landsbypuljen@lolland.dk.  Ansøgningsfristen er 1. maj 2015 kl. 12.00, og ansøgningerne bliver politisk behandlet i juni 2015.

Sidst opdateret 15-04-2015