header-img

Landsbypuljen

Der er stadig 200.000 kr. tilbage i Landsbypuljen 2015. Du skal søge om tilskud fra puljen senest 1. oktober 2015, hvis du har en god idé til et projekt eller en aktivitet, der kan medvirke til at styrke landsbyerne i kommunen.

Landsbypuljen er i år på 1 mio. kr., som skal gå til landsbyerne. Heraf er der stadig 200.000 kr. tilbage, der endnu ikke er blevet uddelt.

I vurderingen af ansøgningerne lægger Fritids- og Kulturudvalget vægt på, at følgende tildelingskriterier er opfyldt:

  • Ansøgninger med fokus på at styrke landsbyens potentiale og unikke kendetegn vægtes højt.
  • Det vægtes desuden højt, hvis projektet/aktiviteten kan medvirke til at fremme rammer for fællesskab og styrke tilhørsforholdet til landsbyen og området.
  • Ansøgningen kan have form af et mindre projekt af fysisk karakter eller afholdelse af en eller flere aktiviteter i landsbyen.
  • Målgruppen for projektet/aktiviteten er alle.
  • Der gives i hovedreglen tilskud på max. 50.000 kr.
  • Der gives ikke tilskud til kommercielle projekter/aktiviteter.
  • Der gives ikke tilskud til allerede afholdte aktiviteter.
  • Alle ansøgninger skal anvende ansøgningsskema – eventuelle bilag kan medsendes.

Derudover er der i udvælgelsen fokus på, at ansøgninger om blivende anlæg forholder sig til Lolland Kommunes Masterplan for kultur- og fritidsaktiviteter.

Sådan søger du
Udfyld ansøgningsskemaet, som du finder nederst på siden her, og send det elektronisk sammen med eventuelle bilag til Landsbypuljen@lolland.dk.  Ansøgningsfristen er 1. oktober 2015 kl. 12.00, og ansøgningerne bliver politisk behandlet i november 2015.

Sidst opdateret 16-09-2015