> Borger > Kultur og fritid > Kulturregion Storstrøm


Kulturregion Storstrøm

 

Kulturaftalen 2013 – 2014
 

Hvad er en kulturaftale?

 

En kulturaftale er et samarbejde mellem en gruppe kommuner og kulturministeriet. En kulturaftale er en skriftlig aftale mellem kommunerne om, at man yder en fælles indsats for både at hæve kvaliteten og øge synligheden af kulturen i regionen. Hver kommune lægger et aftalt antal kroner pr indbygger i en fælles pulje, og det samlede beløb i puljen dobles op af kulturministeriet. Formålet med en kulturaftale er at styrke kvaliteten og udnytte de eksisterende ressourcer på kulturområdet bedst. En aftale skal munde ud i konkrete projekter og tilbud af høj kvalitet til borgerne, som det ikke ville være muligt at tilbyde uden det tværkommunale samarbejde som platform. Kulturaftalerne giver altså mulighed for i fællesskab at udvikle og igangsætte projekter.

 

De involverede kommuner er udover Lolland Kommune: Næstved-, Guldborgsund-, Stevns-, Vordingborg- og Faxe kommuner 

 

Kulturregion Storstrøm har indgået en aftale med kulturministeriet. Du kan læse hele kulturaftalen ved at downloade den her: Kulturaftale-2013-2014.pdf

 

Du kan finde ansøgningsskemaer og mere information på Kulturregions hjemmeside på adressen: www.kulturregionstorstrøm.dk

 

OBS: Siden fungerer p.t. kun i Google Chrome.

 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Lolland Kommunes kulturspejder: Bjørn Ballisager Jensen

 

 

 

Organisation


Politisk styregruppe

 

Samarbejdet mellem de seks kommuner er organiseret med en politisk styregruppe. Den politiske styregruppe har det kulturpolitiske ansvar for Kulturregion Storstrøm og udstikker via kulturaftalen retning og mål for det kulturelle område i Kulturregion Storstrøm. Den politiske styregruppe har ansvaret for, at kulturaftalen implementeres, ligesom den har ansvaret for den dertilhørende økonomi.

Formand for den politiske styregruppe vælges af og blandt medlemmer af den politiske styregruppe. Medlemmer af den politiske styregruppe udgør hver af aftalekommunernes respektive kulturfaglige udvalgsformænd.

 

Sekretariat

 

Sekretariatet er ansvarlig for at implementere kulturaftalen, herunder sikre fremdrift i arbejdet med kulturaftalen, udarbejde dagsordner og referater, udføre betjening af den politiske styregruppe samt facilitere netværket Kulturstrømmen og sikre udmøntning af aftalens indsatsområder mv. Sekretariatet placeres i den af de 6 aftalekommuner, som der opnås politisk enighed om. Den kommune, der vælges til sekretariatskommune, udgør kulturaftalens juridiske enhed.

Administrativ styregruppe

Ledende medarbejdere på det kulturfaglige område fra hver af de respektive kommuner indgår i den administrative styregruppe og betjener og refererer til deres respektive politiske formænd. Den administrative styregruppe er fagligt ansvarlige for de sager, der lægges frem til politisk behandling. Et af styregruppemedlemmerne vil typisk udgøre sekretariatslederen i sekretariatet.

 

Kulturspejdere

 

Kulturfaglige medarbejdere i de respektive aftalekommuner arbejder tæt sammen med sekretariatet om implementering af og fremdrift i kulturaftalen. Kulturspejderne har en primær kulturfaglig og udadvendt funktion i forhold til at udvikle netværket Kulturstrømmen, ligesom de involveres i at arrangere netværkskonferencer, udarbejde retningslinjer for puljer samt markedsføre og synliggøre kulturaftalen mv. Kulturspejderne refererer til deres respektive fagchefer i deres respektive kommuner.

Hvis du vil se en liste over, hvem kulturspejderne er, kan du klikke HER

 

Den rådgivende kulturgruppe

 

Der vælges en rådgivende kulturgruppe på fem personer blandt medlemmerne af netværket Kulturstrømmen. Den rådgivende kulturgruppe fungerer som rådgivende organ for sekretariatet, herunder udarbejdelse af retningslinjer for puljer, sparring i forhold til indkomne ansøgninger mv. Den rådgivende kulturgruppe bidrager til at udbrede og forankre kulturaftalen blandt kulturaktørerne, ligesom den bidrager til at sikre, at sekretariatet kontinuerligt opdateres omkring de strømninger, tendenser og ønsker, der er blandt kulturaktørene.

 

Netværket: Kulturstrømmen

 

Der oprettes et netværk for kulturelle aktører, og netværket fungerer som en bred referencegruppe for den dynamiske udvikling og implementering af kulturaftalen. Medlemmer indgår i et forpligtende medlemskab og opkræves et kontingent efter en særlig fordelingsnøgle.

Kultur og Fritid

Jernbanegade 7

4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

  

Kontaktperson
Kulturspejder

Bjørn Ballisager Jensen

Mail bbje@lolland.dk

Telefon 54 67 68 85